CEZA PUANI UYGULAMASI KALDIRILMALIDIR.

Hepinizin takip ettiği üzere Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucu, Aile Hekimliği sözleşmesinin feshi için gereken ihtar puanı 100’den 200’e çıkarılmıştır.
Bu değişikliğin, İstanbul gibi hala nöbet dayatmasına direnen illerin yüzünden değiştiğini, sadece İstanbul’da 1000’den fazla hekimi işten atmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Ama aynı zamanda bu hamle, bizdeki algısıyla 2 yıldır süren anlamsız nöbet dayatmasına karşı direnişimizi kırmaya yönelik bir adımdır. Sağlık Bakanlığı önce, ceza puanını 5 puandan 20 puana çıkartarak sözleşme feshiyle bizi korkutmaya çalışmış, kötü polisi oynamış, yine de istediği sonucu alamayınca bu zamana kadar olanlar sizi etkilemeyecek,ceza puanını 200’e çıkardım artık siz de nöbeti tutun diyerek iyi polisi oynamaya çalışmaktadır.
Sağlık Bakanlığına çağrımızdır, gerçekten Aile Hekimliğinde birşeyleri düzeltmeye başlamak istiyorsanız ”ihtar puanı uygulamasını” tamamen kaldırarak işe başlayın. Bu şekilde disiplin cezası verilmesi ANAYASAYA aykırıdır ve keyfi uygulamalara, ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. Sadece idari cezaları değil tüm özlük haklarımızı kanunla belirleyin ve mantık sınırları içinde diğer kamu görevlilerine benzer hale getirin. Nöbet konusunda ise gönüllülük ve hakedilen ücretin ödenmesi, yaratılan yapay sorunu çözecektir. Biz de esas işimiz olan halkın sağlığı için çalışmaya devam edebileceğiz.
El ele, omuz omuza angarya olarak bize yüklenilen fazla çalışmaya DUR diyen Aile Hekimleri, bundan sonra gelecek yeni hamlelere de yine aynı şekilde karşılık verecektir. Birbirimize sımsıkı tutunmaya devam edip, doğru bildiğimiz yoldan asla ayrılmayacağız. Biz birlik içinde olduğumuz müddetçe hakkımızı kimse bizden alamayacaktır.
Birliğimiz Gücümüzdür…
İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ