CUMARTESİ NÖBETİ YEDEK NÖBET DAVASINI DA KAZANDIK!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
YENİ MEŞGULİYET: HASAM
Sonraki haber
CEZA PUANI UYGULAMASI KALDIRILMALIDIR.

ASM Nöbetlerinde yedek nöbet kavramı sıkıntılı ve açıkça düzenlenmemiş bir kavramdır. Nöbetin icap nöbeti mi olacağı, kimin kimin yerine yedek olduğu, asil nöbetçinin nöbet görevi! ni yerine getirmediği durumda nasıl Yedek nöbetçinin görevlendirileceği bile belli değildir. Bütün bunlara rağmen telefonla aranarak, ulaşılamadığı durumda bile arkadaşlarımıza Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak fiilinden ceza puanları verilmiştir.

 Bir hekim arkadaşımız adına açtığımız davada İstanbul 7. İdare Mahkemesi 2015/1529 Esas Sayılı Kararında ”Olayda, her ne kadar davacının nöbetçi olarak belirlendiği halde nöbet yerinde bulunmadığı ve bu görevini yerine getirmediğinden bahisle ihtar puanı verilmişse de, ilgili gün davacının yedek nöbetçi olduğu dikkate alındığında asil nöbetçi olan şahısların öncelikle takibi gerekmekte olup asil nöbetçi olan hekimlerin göreve gidememe gibi bir durumla karşılaşmaları halinde yedek nöbetçiyi haberdar etmeleri ya da görevlendirilen birimle irtibata geçerek yedek nöbetçiyi bilgilendirmeleri tüm bunların yapılmasına karşın yedek nöbetçinin göreve gitmemesi durumunda ancak cezalandırılması mümkünken asil nöbetçi olan şahsın göreve gitmediği konusunda bir bilgisi dahi olmayan yedek nöbetçinin göreve gitmediğinden bahisle cezalandırılmasında yasal olanak bulunmamaktadır.” denilerek verilen ceza puanı iptal edilmiştir.


Bilgilendirilmediğiniz, size ulaşılamadığı müddetçe pratik olarak ceza verilmesi de mümkün değildir. Davada bütün hukuki gerekçelere yer verdik, burada hakim onlara gelmeden bilgilendirilme yapılmamasının ceza iptali için yeterli olduğu sonucuna vardı. Yine asil hekimin yedek nöbetçiyi araması gerektiği mevzuatta yer almamakta, hakimin kendi kanaatini yansıtmaktadır.


Kanunda olmamasına rağmen ,genelgeyle getirilen yedek nöbet kavramının tamamen iptali için Danıştay’da Genelgenin iptali talebiyle açtığımız davanın neticelenmesi gerekmektedir. Söz konusu dava devam etmektedir.
İSTAHED Hukuk Komisyonumuza ve Avukatlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Birliğimiz en büyük gücümüzdür.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü