DANIŞTAY’ IN ORTAK KARARI: SENDİKAL HAK NEDENİYLE İŞ BIRAKILABİLİR VE BUNA CEZA VERİLEMEZ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
“BİRİNCİ BASAMAKTA AŞILAMA VE DENEYİM PAYLAŞIMI” AKADEMİMİZİ YAPTIK
Sonraki haber
EYÜP İLÇE TOPLANTISI

Cumartesi nöbetleri göstermiş olduğumuz büyük bir direniş örneğinin sonucunda mazide kaldı ancak davaları hala devam ediyor.
Kararlar tabi artık en üst mahkeme seviyelerine çıktı. Danıştay da idari davalardaki uyuşmazlıkların incelendiği üst mahkeme olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ ndan yeni bir karar çıktı ve bu karar lehimize.
İstanbul 13. İdare mahkemesi nöbet döneminde açtığımız ceza puanı iptal davasında sendikal hakkın kötüye kullanıldığını öne sürerek talebimizi reddetmiş ve ceza puanının hukuka uygun olduğu kararını vermişti. Bu kararı temyiz etmemiz sonucunda Danıştay 2. İdaresi , 13. idare mahkemesinin kararının hukuka uygun olmadığını belirterek tekrar karar vermesi için kararı idare mahkemesine iade etmişti. Ancak Danıştay ın bu uyarısını dikkate almayan 13. İdare Mahkemesi aynı kararı tekrar vererek “kararında ısrar” etti. Bunun üzerine bu ısrar kararının bozulması için bu konudaki üst mahkeme olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna götürdük bu kararı. Bu Kurul da yine aynı şekilde 13. İdare mahkemesinin kararının hukuka uygun olmadığını belirterek bozulmasına ve kararın tekrar İdare Mahkemesine gönderilmesini hükmetti.
Bu Kurul kararı neticesinde Danıştay ın bu konudaki genel kararı lehimize sonuçlanmış ve yaptığımız bu iş bırakmaların bizim Anayasal bir hakkımız olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. Maddesi gereği de bu hakkımızın korunması gerektiği bir yüksek mahkeme kararı ile daha onanmış oldu.
Bu karar bundan sonraki bu şekilde sendikal hak kapsamında iş bırakma sonucunda verilecek ceza puanları sonucunda açılacak iptal davalarında , İdare mahkemelerinin kararlarına doğrudan etki edecek bir karar olması yönünden de çok önemli ve güzel bir karardır.
İdare mahkemesinin verdiği bu hukuksuz kararın peşini bırakmadan her seferinde itiraz edip bu kuruldan böyle bir karar çıkmasını sağlayan başta Uğurlu Hukuk Bürosu değerli avukatlarına ve İstahed hukuk komisyonunuza teşekkür ediyoruz
.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü