COVİD-19 NORMAL HASTALIKTIR DİYEN GENELGEYE İPTAL DAVAMIZI AÇTIK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarının amir hükümlerine , hakkaniyete ve Anayasaya alenen aykırılık teşkil eden , SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı  “COVİD-19 iş kazası veya meslek hastalığı değildir” diyen genelgeye, yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davamızı açmış bulunuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

PAYLAŞ