ADALET Mİ EGO TATMİNİ Mİ ?

12.08.2017 tarihinde Adli-defin nöbetçisi olduğu gün ölü muayenesine çağrılan aile hekimi arkadaşımız, olay yerine gidebilmesi için araç gönderilmesini veya ulaşım maliyetinin karşılanmasını talep etmiş ancak Savcı bu talepleri reddederek doktor arkadaşımızın “görevi kötüye kullanma ” suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmasına sebebiyet vermiştir.

Bu durumda nasıl bir işlem tesis edileceği ; Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 20.09.2016 tarih ve 49654233 sayılı “ölüm belgesi düzenleme ve adli nöbet işlemleri” konulu yazısında “bu nöbetlerde ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler (bilgisayar, yazıcı, şoförlü araç vb. ) halk sağlığı müdürlüğünce verilecektir” hükmü ile açıkça belirtilmiştir.

Daha önce tutmuş olduğu nöbetlerin hepsinde araç gönderildiğini belirterek, yine aynı şekilde bunu talep eden aile hekimi arkadaşımızın, talebinin karşılanması yerine görevi kötüye kullanmaktan hakkında ceza davası açılması sağlanmış olsa da adalet yerini bularak doktor arkadaşımız tüm suçlamalardan beraat etmiştir.

Bu şekilde mahkemeleri ve doktor arkadaşlarımızı gereksiz meşgul ederek kamuyu zarara uğratan kişilere, kamunun ödemek durumunda kaldığı avukatlık vekalet ücretlerinin rücu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Böyle mantık dışı ceza davalarıyla tekrar karşılaşmamak ümidiyle, mevcut davanın bu şekilde sonuçlanmasını sağlayan Uğurlu Hukuk Bürosu avukatlarına ve İstahed Hukuk Komisyonumuza teşekkür ediyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü