CARİ GİDER ÖDEMELERİ HAKKINDA

Aile Sağlığı Merkezleri’mizin elektrik, su, telefon, ısınma, tamirat, medikal ve sarf malzeme giderleri ile çalıştırdığımız personellerin maaşları ve sigorta ödemelerini karşıladığımız “Cari Gider Ödemeleri”, ayın 12’ si saat 10:00 itibarı ile halen hesabımıza yatırılmamıştır. Bağlı bulunduğumuz kurum tarafından da, her ayın 8′ inde yatırılacağı konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi istenen “Cari Gider Ödemeleri” ndeki bu aksamanın bu aya özgü olmayıp, bir süredir devam etmesi bizleri artık isyan noktasına getirmiştir. Zaten yetersiz olan ‘’Cari Gider Ödemeleri’’, ASM lerimizde kullandığımız malzemelere gelen zamların ve hatta bizzat devletimizin kiralara uyguladığı %46′ lık zammın çok altında bir zam almaktadır. Bu açıklanabilir bir durum değildir. Aile hekiminin sorumlu olduğu bir izlemi zamanından bir gün önce yapması halinde hemen soruşturmaların açılıp, cezaların verildiği bu sistemde, Aile Hekimleri’ne karşı idarenin bu eksikliklerinin hiçbir karşılığı yok mudur? Çözüm için irtibata geçtiğimiz yetkililerden, sadece İstanbul için konuşursak 4000′ in üstünde Aile Hekimi’ nin yüklüce bir miktar parasının nerede olduğu konusunda, hiçbir kesin yanıt alamamaktayız. Kamu görevlileri olarak, en önemli kamu hizmetlerinden biri olan koruyucu sağlık hizmetini sunmaktayız. Bu görevi yaparken aklımızda hastalarımız ve onların sağlığı olması gerekirken , başka şeyleri düşünmek Bakanlığımızın da isteyeceği durum değildir. Düşürüldüğümüz bu durumun bir an önce düzeltilmesi, kurum emrine aykırı olarak; her ayın 8′ inde yapılması gereken ödemelerin aksamasına yol açan kişi ve/veya kişilere gereken uyarıların yapılması ve bu konuda bizlere bilgi verilmesi temel talebimizdir. Bundan sonraki aylarda gecikmelerin devam etmesi halinde, Aile Sağlığı Merkezleri’mizin işletilmesinin devamında aksamalar yaşanacağı ortadadır. Bunun da Birinci Basamak Sağlık Hizmet sunumunu engelleyeceği, bunun sorumlusunun da biz Aile Hekimleri olmayacağı aşikardır.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ