AKADEMİ PROGRAMI

Aile Hekimliği Salonu

10:00-10:45

Covid-19 Bağışıklaması – Güzin Zeren Öztürk

10:45-11:00 ARA

11:00-11:45

Birinci Basamakta Erişkin Pnömokok
Aşılaması Yaklaşımları – Güzin Zeren Öztürk

11:45-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00

Meningokok Hastalıkları ve Aşılamaları – Ayper Somer

PAYLAŞ