27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ BASIN AÇIKLAMASI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Birinci Basamakta Aşılamaya Güncel Bakış Akademisi
Sonraki haber
CHP İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜK

27 AĞUSTOS BASIN AÇIKLAMASI

Bugün Aile Hekimliği Çalışanlarının ikinci İş bırakma günü.

İlkini 16 Ağustos ta yaptığımız iş bırakma sonrasında Bakanlığımızdan bir geri adım atılmadığı için bugün 2. Kez İş bırakma eylemi yapıyoruz.

Peki pandemi sürerken aile hekimliği çalışanları neden iş bırakıyor ? Çünkü tüm dünyada 2 yıla yakın süredir pandemi ile en önde savaşan sağlık çalışanları el üstünde tutulurken , malesef ülkemizde Aile hekimliği çalışanları için alkışlarla ile başlayan bu süreç pandemi devam ederken 30 Haziran 2021 de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmenliği ile Aile Hekimleri’ni ve Aile Sağlığı Çalışanlarını nasıl cezalandırabilirize dönüştü. Aile Hekimliği Çalışanları olarak bu duruma gerçekten hiçbirimiz anlam veremedik, veremiyoruz. Aile hekimliği çalışanlarına bugüne kadar verdikleri ve halen yoğun olarak vermeye devam ettikleri olağanüstü emekler için ödül bu Ceza Yönetmeliği mi ? Neden ? Niçin ? Bu yeni yönetmelikle yapılan değişikliklerin tamamına yakını bizim aleyhimize…

– basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı !!! ( sahte evrak düzenlemek , işe alkollü gelmekle eş görülmüş bu eylem) sağlık çalışanının halkımızı bilgilendirmek için basına konuşması veya bilgi vermesi ne kadar büyük bir suçmuş meğer. – üstelik aynı eylemi bir kez daha yaparsa iki kat ceza puanı veriliyor.

– Yeni yönetmelik ile iki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alırsa iş akti sona erme tehdidi ile karşı karşıya kalıyor .

– Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alırsa iş akti sona erme tehdidi yine karşımızda – Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir hukuk devleti olabilir mi !!!

– Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş aktini sona erdirebilmesi tehdidi yine karşımızda bu yönetmelik ile. – Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç bir hakedişini alamıyor , yargısız infazla karşı karşıya kalıyor.

– İl sağlık müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor , hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine il sağlık müdürlüğüne yapılıyor. – Cezaevi aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltıldı. Bu şekilde o birimlerde çalışacak aile hekimi bulmak imkansızlaşacak.

– Ayrıca gnünlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemlerini yapamadığımız zaman %10 gelir kaybına uğrayacağımız madde içeriyor bu yönetmelik. Bakın yapmadığımız için değil yapamadığımız yapamayacağımız izlemlerdem dolayı maddi kayıp yaşayacağız. ……….

Bunlar bu pandemi döneminde bize reva görülen yönetmelikten birkaç madde. Yine Aile Hekimliğinin 11 yıllık sürecinde Aile Hekimliği Çalışanları hem özlük hakları hem elde edilen gelir konusunda malesef hep geriye gitmiştir. Sürekli eklenen görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır. Verileceği belirtilen ek ödemeler konusunda da kamuoyuna herkese verildiği algısı yapılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak ek ödemelerin Aile Hekimliği Çalışanlarına ödenmemesi için idare elinden geleni yapmıştır.

İşte biz tüm bu nedenlerden dolayı iş bırakıyoruz ve bakanlığımız sesimizi duymadığı ve olumlu adımlar atılmadığı takdirde her türlü hukuki ve eylemsel mücadelemize devam edeceğimizi devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü