İstanbul
Aile Hekimliği Derneği olarak bugüne kadar tüzüğümüzdeki;
“Sağlık
hizmetleri alanında, ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak,
sorunların çözümüne yönelik, mesleki pratiğe yansıyan sağlık
sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarına ilişkin
pratikler üretmek” maddesine uygun olarak mücadelemizi hem aile
hekimliğinin gelişmesi hem de üyelerimizin özlük haklarında
yaşadıkları problemlerin çözümü bağlamında en üst düzeyde
yerine getirdiğimize inanıyoruz. Ne var ki “OLAĞANÜSTÜ HAL”
uygulamasının gerçekleri nedeniyle üyelerimizin karşılaşabileceği
bazı hukuki ve fiili durumlarda verilebilecek destek ve
uygulamalarda belli değişiklikler olacağı ortadadır.

Bu koşullar
altında;

1- OHAL koşulları süresince ihtiyaç duyulan her
türlü göreve hazır olduğumuzu
2- OHAL’in kendine özgü
hukuki kuralları nedeniyle, derneğimizin faaliyet ve çalışmaları
ile üyelerine olan hukuki ve fiili desteğinin
kısıtlanabileceğini
3- İSTAHED Yönetim Kurulu olarak birincil
görevimiz, üyelerimizin ve derneğimizin zarar görmesini
engellemektir. Bu bağlamda Bakanlığımızla başlatılan diyalog
sürecinin olumlu anlamda desteklenmesi adına, mevcut koşullar
normale dönünceye kadar İSTAHED Yönetim Kurulunun almış olduğu
her türlü eylem kararını koşullar gereği uygulanabilirliğinin
kalmaması nedeniyle, geçici olarak durdurduğumuzu; Bu süre
zarfında Bakanlık ve diğer muhataplarımıza Halkın sağlığının
geliştirilmesi için gerekli gördüğümüz hususları
ileteceğimizi, Ülkemizdeki olağanüstü durum sona erdiği andan
itibaren, derneğimiz tüzüğündeki amaca uygun olarak
durdurduğumuz diğer etkinliklere ‘gerek duyulması halinde’
kaldığımız yerden devam edeceğimizi,
4- Bu süreçte
üyelerimizin aile hekimliği uygulamalarıyla ilgili karar yetki ve
sorumluluklarında koşulları düşünerek davranması gerektiğini
saygılarımızla duyururuz.

Bu
vesileyle bu sıkıntılı süreçte de devletimizin ve milletimizin
yanında yer aldığımızı bildiririz.

İSTAHED
Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü