BAYRAMPAŞA İLÇE TOPLANTIMIZ YAPILDI
İSTAHED Bayrampaşa İlçe Başkanımız Dr Sercan Ahmet Uluç'un düzenlediği Bayrampaşa ilçe toplantımız, 16.11.2017 tarihinde yapılmıştır.
Toplantıya, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyelerimiz; DrKutbettin Demir, Dr Serkan Özbakış, Dr Melisa Menemencioğlu ve Dr Selçuk Yılmaz,Dr Aslı Öncel, İSTAHED İlçe Başkanlarımız; Dr Gürcan Tokatlı,Dr Orhan Özdemir ve Dr Heval Taner katılmıştır.
Toplantıda, İSTAHED Bayrampaşa İlçe Başkanımız Dr Sercan Ahmet Uluç, yapılan denetlemelerde karşılaşılan sorunlar, bu sorunların çözümü hakkında bilgilendirme yapmıştır.
İSTAHED Başkanı Dr Kutbettin Demir; işyeri raporları, Aile Hekimliğini önümüzdeki süreçte bekleyen yeni rol modeller ve bunların yaratacağı sıkıntılarla alakalı, İSTAHED' in aldığı kararlar, izlemesi gereken yollar ve sahadan beklentilerini anlatmıştır.
İSTAHED Genel Sekreteri Dr Aslı Öncel, ''Altı Üstü Bir İmza'' konusuyla raporlarda dikkat edilecek hususlar konusuna değinerek,Dr Kutbettin Demir ve Dr Sercan Ahmet Uluç'la birlikte, İlçede çalışan aile hekimlerinin yönetmeliklerle, raporlarla, soğuk zincir kırılmaları, kazanılan hukuk davalarımızla alakalı sorularını yanıtlamıştır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü