BASIN AÇIKLAMASI İCİN ANKARA’DAYDIK

10.07.2021 tarihinde AHEF’in düzenlemiş olduğu, üye derneklerin,sendikaların ve ilgili STK’ların katılımı ile gerçekleşen Yeni Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı yapılan basın açıklamasına, İSTAHED Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyeleri Dr Yılmaz Fırat Kaya ve Dr Çınla Söyler katıldı.

30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bir CEZA YÖNETMELİĞİ olarak karşımıza çıktı. Beş yıldır birim başına düşen nüfusların azaltılıp ödeme katsayılarının arttırılmasını ve Türkiye’deki aile hekimliği hizmetinin daha etkin ve kaliteli bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak bir yönetmelik bekleyen aile hekimlerinin adeta bizlerin sözleşmesini fesih edebilmeyi amaç edinmiş bu yönetmeliği kabul etmesi mümkün değildir.

Artık bu kadarına yeter diyoruz. Bu yönetmeliğin geri çekilmesi için tüm diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber hareket edeceğimizi, hak etmediğimiz ve hukuka aykırı bu yönetmelik iptal olana kadar hem hukuki olarak hem eylemsellik olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ve tüm üyelerimize duyururuz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ