Daha önce düzeltildiği bilgisi verilen, ancak pratikte hayata geçmeyen, İstanbul'un özelliği gereği üyelerimize büyük sıkıntı veren “Yurt Dışı İzin” onayları işlemlerinin İlçelerde Toplum Sağlığı Merkezleri Aracılığı ile sonuçlandırılması konusundaki talebimiz 20.07.2017 tarihindeki görüşmemizde tekrar dile getirilerek, konunun çözülmesi istenmişti. Bu konuda ilgili birimle konuşularak bu sorunun halledileceği konusunda mutabakata varılmıştı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünden bugün aldığımız bilgide, konunun çözüldüğünü ve artık “Yurt dışı izinlerde çalışanların HSM ye gitmesinin gerekmeyeceğini, Toplum Sağlığı Merkezleri kanalıyla çözüleceğini” bildirmişlerdir. İzinlerin bürokrasisi ve evrak çokluğu konusundaki iller arası ve kurumlar arası eşitsizliğin de düzeltilerek, izinlerin EBYS üzerinden halledilebilmesi konusunda girişimlerimiz devam edecektir .Üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

İSTAHED Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü