YURTDIŞI İZİNLERİ HAKKINDA DUYURU

Daha önce düzeltildiği bilgisi verilen, ancak pratikte hayata geçmeyen, İstanbul'un özelliği gereği üyelerimize büyük sıkıntı veren “Yurt Dışı İzin” onayları işlemlerinin İlçelerde Toplum Sağlığı Merkezleri Aracılığı ile sonuçlandırılması konusundaki talebimiz 20.07.2017 tarihindeki görüşmemizde tekrar dile getirilerek, konunun çözülmesi istenmişti. Bu konuda ilgili birimle konuşularak bu sorunun halledileceği konusunda mutabakata varılmıştı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünden bugün aldığımız bilgide, konunun çözüldüğünü ve artık “Yurt dışı izinlerde çalışanların HSM ye gitmesinin gerekmeyeceğini, Toplum Sağlığı Merkezleri kanalıyla çözüleceğini” bildirmişlerdir. İzinlerin bürokrasisi ve evrak çokluğu konusundaki iller arası ve kurumlar arası eşitsizliğin de düzeltilerek, izinlerin EBYS üzerinden halledilebilmesi konusunda girişimlerimiz devam edecektir .Üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

İSTAHED Yönetim Kurulu

PAYLAŞ