YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

14/11/2015 tarihinde yapılan İstanbul
Aile Hekimliği Derneği Yönetim kurulu toplantısında alınan
kararları kamuoyuna saygı ile duyururuz:

 • Yönetim Kurulu üyemiz Tuna
  İnam’ın istifa dilekçesi 10/11/2015 tarihinde yönetim kurulumuza
  ulaşmış ve istifası kabul edilmiştir. Yedek yönetim kurulu
  üyelerinden Can Akduman ve Oktay Altun’a görev talepleri iletilmiş
  olup; olumsuz yanıtları üzerine kendilerinden feragat dilekçeleri
  alınmıştır. Yedek yönetim kurulu listesinde 3. sırada bulunan
  Aslı Öncel tebliği kabul etmiş olup, yönetim kurulumuzda
  görevlendirilmiştir.

 • Yapılan görev paylaşımında
  Aslı Öncel Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Yönetim
  kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Engin Capar tüm Sivil Toplum
  Kuruluşları ile ilişkilerde İstanbul Aile Hekimliği Derneği’ni
  temsilen Yönetim Kurulu Başkanı düzeyinde yetkilendirilmiş
  olup, diğer yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin aynı haliyle
  devam etmesi kararı alınmıştır.

Alınan kararlar neticesinde Yönetim
Kurulu görev dağılımı şu şekilde yapılmıştır:

Yönetim Kurulu Başkanı: Gürsel
Özer

Başkan Yardımcısı: Engin Capar

Başkan Yardımcısı:
Gökhan Kara

Genel Sekreter: Aslı Öncel

Sayman: Güzeyya Bora

Üye(Örgütlenme Koordinatörü):
Serkan Özbakış

Üye(Hukuk Koordinatörü): Kutbettin
Demir

İSTAHED Yönetim kurulu

PAYLAŞ