USULSÜZ ÖĞRENCİ İSTİRAHAT RAPORLARI HAKKINDA İSTAHED DEKLARASYONU

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İŞE GİRİŞ RAPORLARI HAKKINDA İSTAHED DEKLERASYONU
Sonraki haber
TIP BAYRAMI BOWLİNG TURNUVASI

Değerli
meslektaşlarımız
      Gün geçmiyor ki Aile hekimleri bir vesile ile
toplumun belli bir kesiminin önüne atılyor. sistemin tıkanan, yanlış giden ,
eksik kalan yanlarının müsebbibi veya günü kurtaranı olarak görev biçilen
 aile hekimleri, toplumla karşı karşıya bırakılıyor. Büyük bir emekle,
özveriyle yarınlarına yön vermek adına stres, toplumsal ve ailesel baskı
altında bulunan bu ülkenin yarınları eğiticiler tarafından sahte belgele
düzenlesinler diye aile hekimlerine yönlendiriliyor. Yarınlarımız geleceğimiz
olan gençler yeni nesli inşa edenler tarafından  sahte belge düzenlemeye azmettiriliyor. 
       Stres ve yorgunluktan gencecik fidanlar
çökkün yüz hatları ile derslerinin boş geçtiği için rapor almaya geldiklerini
ifade etmekten bir sakınca görmüyor. Kendisini yarınlara hazırlayan
eğitmenlerinin gösterdikleri gayri ahlaki yolu yolu hak olarak görme yolunda
ilerlemektedirler.
       Değerli meslektaşlarımız.
       Sistemde yolunda gitmeyen eksik kalan her
türlü aksaklık ve yanlış, yeni bir angarya ve/veya etik ahlaki bir sorun olarak
aile hekimlerine ihale edilmektedir. İSTAHED olarak kendimize kayıtlı kitlemize
koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunma ilkemizi tıbbı
etik değerler çerçevesinde devam ettirme anlayışımızda ödün vermeyeceğiz. Aile
hekimlerine her yüklenen angaryanın büyük emekler verilerek oturtulmaya
çalışılan Aile hekimliği uygulamasından uzaklaşıldığı gerçeğinin altını bir kez
daha çiziyoruz. Mesleki etik değerler yanında toplumsal etik değerlerin
çöküşüne neden olan sürecin son verilmesi için ilgilileri göreve davet ediyoruz.
       Milli Eğitim Bakanlığı’nın  Eğitim
kurumlarında derslerin boş geçmesini engelleyecek tedbirleri almasını, yarınlarımızın
geleceği gençlerin kendi eğitim kurumlarında sınava hazırlanmasının  sağlanılmasını, öğrencilere sahte rapor alması
için yönlendiren idareci ve öğretmenler hakkında gerekli işlemi yapmasını,
       Sağlık Bakanlığının yukarıdaki süreci
takip etmek üzere Milli eğitim Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde
bulunması , Öğrenci raporlarının araştırılması, sahte rapora azmettirenler ve
verenler hakkında gerekli araştırmaları yapması ve suç unsuru var ise gereğini
yapmasını talep ediyoruz..
       Meslektaşlarımızın ise gerekli tıbbı etik
ve toplumsal ahlakın yıkımına neden olacak gayri ahlaki ve hukuksuz
uygulamalara mahal vermemeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.
       Saygılarımızla
                   
İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü