İŞE GİRİŞ RAPORLARI HAKKINDA İSTAHED DEKLERASYONU

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
HUKUK PANELİMİZİ KAÇIRMAYIN
Sonraki haber
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUZ

Değerli Meslektaşlarımız

Son günlerde biz gündemimizden
düşürdüğümüz halde ,bazı ilçelerde TSM ler tarafından,aşağıdaki Çalışma
bakanlığı sayfasındaki imzasız yazının dayanak edildiği ve “aile
hekimlerinin bu raporları verebileceğine,sıkıntı olmayacağına” dair
yazılar ve hasta yönlendirmeleri yapılmaktadır.

ilgili yazı :

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı
15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların
kimler tarafından düzenleneceği  ile ilgili kamuoyunda oluşan tereddüt
nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan duyuruya ait link
aşağıda olup İlçenize bağlı tüm Aile Hekimlerine duyurulması konusunda gereğini
rica ederim.

 

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI İLE
İLGİLİ DUYURU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
“Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık
muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.

Ancak, aynı Kanunun 38. maddesine
bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6 ncı
maddenin yürürlük tarihi  “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki
yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri
ile kademeli geçişle düzenlenmiştir.

Bahsi geçen işyerleri için işyeri hekimi
istihdamı zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince
henüz başlamamış olduğundan, bunun bir sonucu olarak bu işyerleri için 5 inci
maddedeki “sağlık raporlarının”  kademeli geçiş süresi boyunca
işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik
biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması zorunluluğu da yürürlüğe
girmemiştir. Bu nedenle kamuoyunda sağlık raporları ile ilgili tereddüt hasıl
olmuştur.
Diğer yandan
Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık
Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne
uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi
muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı
araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez”
hükümleri yer almakta olduğundan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe
giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün görünmemektedir. Kanunun
ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden
özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri Kanun
öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından
düzenlenebilir.

Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.

 

 

Görüldüğü üzere Çalışma Bakanlığı Sayfasındaki bu imzasız yazının sonunda  “Kanunun ilgili
maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli
rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri Kanun öncesinde
olduğu gibi 
kamu sağlık
hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebilir.”

 

denmektedir.

 

Şunu
 hepimiz biliyoruz ve bilmeliyiz ki hiçkimse bu şekilde bir yazı ile
yaratılmış bir sorunu “Kanun öncesinde olduğu gibi” diyerek yazdığı
bir yazı ile düzeltme hakkına sahip değildir.

 

Hele hele
bir bakanlığın imzasız yazısı ile bu şekilde bir fikir beyanı hukuka hiç de
uymayacaktır. Aynı şekilde Hukuka uymayan bir yazının referans gösterilerek
yönlendirme yapılması da Hukuksuzluğa ortak olmaktır.

 

Bizler
İSTAHED olarak bu hukuksuzluğa uymayacağımızı ve kanuna uygun ve kanunun gereği
olarak” işe giriş raporları” diye tabir edilen raporları talep eden
hastalarımızı işyeri hekimlerine ve Yetkili OSGB lere yönlendirmeye devam
edeceğiz.

Konuyla
ilgili gerekli hassasiyetin İHSM tarafından tekrar bir resmi yazıyla ilgili tsm
lere uyarı yapılarak gösterileceğine olan inancımız ve bu konudaki girişimimiz
devam etmektedir.

 

6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ile  ilgili  yürürlükte olduğu sürece tavrımız
değişmeyecektir. Aile hekimlerimizden gerekli hassasiyeti göstermelerini ve
diğer aile hekimlerini sıkıntıya sokacak hukuksuz uygulamalara mahal
vermemelerini rica ediyoruz. 

                      İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü