TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEK SANDIĞI KURULMASI

17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılan İSTAHED Seçimli Olağan Genel Kurulunda, derneğin yıllık gelirlerinin harcanması ile alakalı madde, dernek tüzüğüne eklenmesi için teklife sunulmuştur.
Maliye Bakanlığının da kamu yararına dernek olmak için dernek tüzüğünde olmasını istediği; Madde 27 :''Derneğin, yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az üçte ikisinin,dernek amaçlarına yönelik harcanması gerekmektedir.'' maddesi, dernek tüzüğüne eklenmesi için oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel kurulda konuşulan diğer bir konu da,''Hekim Yardım Sandığı'' adıyla İSTAHED bünyesinde sandık kurulması teklifidir.
Dernek tüzüğümüzün 2.Maddesi 20.Fıkrasında da yer alan ''Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.'' cümlesine istinaden sunulan bu teklif de, genel kurulda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Üyelerimize saygı ile duyurulur.

İSTAHED Yönetim Kurulu

PAYLAŞ