TSM LERE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
KDV TEFKİFATI KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU
Sonraki haber
3A3 EYLEMİ VE MAAŞLAR

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE)

 

1-Cari giderlerin 4 ay daha uzatılmasının bir an önce kesinleştirilmesi; eşitlik ilkesine uygun olarak diğer illere verildiği üzere bu sürenin uzatılması için çalışmaların yapılması

2- Cari giderlerin ayın birinde ücretimizden ayrı olarak verilmesi

3-Tıbbı zorunluluk ve bilimsel çalışmalar ışığında aşı takviminin Aile Hekimlerinin takdir ve yetkisi içinde kalması, aşı ve izlemlerin AHBS sisteminden ülkedeki tüm özel ve kamu birimlerinde yapılabilmesi ve takibinin sağlanması

4- Negatif performansın kaldırılması, pozitif ve özendirici bir performans sisteminin uygulanması

5- Esnek mesainin sınıflamalardan çıkarılması,sınıflama amacının cari giderleri kesme değil bütün ASM lerin standart seviyelere getirilmesi için özendiricilik kazandırılması

6- Ceza puanlarının değiştirilmesi veya 657 sayılı DMK da bulunan disiplin cezaları ile eşdeğer hale getirilmesi

7-İl
Sağlık Müdürlüklerinin insiyatiflerine göre 81 ilde 81 adet Aile
Hekimliği sisteminin ortadan kaldırılması, standart uygulamanın
sağlanması

8-Aynı
işi yapan aile hekimleri ve ASE larının emeklilik kesintilerinin aynı
ve emekli maaşlarının da ele geçen ücret üzerinden hesaplanması

9- Laboratuar tetkik ve sarf giderlerinin damga vergisinin ,ücretimizden değil ,içinden mahsup edilmesi

10-Adli , defin , her türlü nöbet ve angarya uygulamaların aile hekimlerinin üzerinden alınması.

11- Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüklerinin her şubesinden değişik emir ve
talimatlar verilmesinin engellenmesi , her emir ve talimatın koordineli
bir şekilde aile hekimliği şubelerinden çıkmasının sağlanması.

12- Yönetmelik maddeleri gereği Geçici Aile Hekimlerine % 50 ücret verilirken geçici Aile Sağlığı Elemanlarına %25 oranında verilmektedir. Görevlendirilen Aile Sağlığı Elemanlarımız döner sermaye de alamadıkları için ellerine geçen ücretler azaldığından isteksiz çalışmaktadırlar. Bu oranın %50 ye çıkarılması için çalışmaların yapılması

13- Misafir hasta sorunları büyük şehirlerde problem olarak sürmektedir. Bunlardan katkı payı alarak aile hekimine ödeme yapılması ve il dışı kayıtlarda ikametgah istenme zorunluluğunun getirilmesi.

14- Bakanlığımız sağlık çalışanlarına şiddet olaylarında afiş ve broşürler,dergiler , basın ve yayın organları aracılığı ile
popülarizmden ve siyasetten arınmış olarak yanımızda olduğunu
hissettirmeli. Aşı ve izlemler için Aile Hekimine gelmeyenlere de
yaptırım uygulanması, hekimlere de belirli kurallar çerçevesinde hasta ile ilişiği kesme yetkisinin verilmesi.

15- ZMMS de ödediğimiz ücretin yarısının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesinin kabul edilmesi için gereğini;

Bilgilerinize arz ederim …../……/20……

……………….

……………………………………

 


Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü