Ağustos 2011 de İstanbul hekimleri maaşların geç ödenmesine tepki
göstererek hazırladıkları dilekçeleri Toplum Sağlığı Merkezleri vasıtası
ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlığımıza ilettiler.Maaşlarını ay
bitiminden 25 gün sonra değil,ihtiyaçları olan dönemde verilmesi
konusunda haklı taleplerini ilgililerine ulaştırdırdılar.

Dilekçelerin verildiği gün Bakanlığımızca bir duyuru yapılarak
performans verilerinin bildirim tarihini her ayın bitiminden sonra ayın 3
ü  saat 24:00 e çekti.Bu maaşların alınmasında 8-10 gün kadar bir
kazanç sağladı ki bunu Ağustos ayında yatan maaşlarımızda hep birlikte
gördük.

3A3 bizlere birlikte hareket etmenin,haklı taleplerimizi iletmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü