Birliğimiz En Büyük Gücümüzdür..!

İstanbul Aile Hekimliği
Derneği, ülkemizde hasta ve hekim hakları korunarak çağdaş bir aile hekimliği
uygulamasının sağlanıp sürdürülebilmesini hedeflemektedir. İSTAHED  bu
hedefin gerçekleştirilebilmesi için birliğin gücü ile Türkiye’de kurulmuş tüm
aile hekimliği derneklerinin  tek çatı altında birleşerek bu
 doğrultuda hareket etmesinin şart olduğuna inanmaktadır.

Bu tek çatı gayet açıktır ki
federasyondur ancak  22 bin aile hekimini barındıracak  federasyon
demokratik ilke ve teamüllerden asla ödün vermeyen yapısı ve 22 bin aile
hekiminin,  federasyonunun  geleceğine yön verecek direk demokratik
yapının  oluşturulması ile ülkenin sağlık politikalarının
şekillendirilmesinde en etkin güç olacaktır.

İSTAHED tüm aile
hekimlerinin birliği ve birliğin gücü ile çağdaş aile hekimliği uygulaması
hedefine ulaşmak, tek çatı altında mücadele etmek için çalışmalarına devam
edecektir.

 

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ