BİRLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Sonraki haber
KAHEKON

Kongreden edindiğimiz izlenimlere göre bakanlık her derneğin ve her
mail grubunun önerilerine önem vermekte ve düzenlemelerini bizden gelen
geri bildirimlere göre yapmaktadır. Ancak bu konuda birlik sağlamamız
şart. Taleplerimiz hem makul hem de tek ses şeklinde olmalıdır.
Enerjilerimiz boşa harcanmamalıdır. Her ilin hatta her ilçenin ayrı ayrı
sorunları tek rapor halinde tüm gerekçeleriyle bakanlığa tek rapor
halinde sunulmalı ve ilerleyen zamanda sorunlar devam ettiği müddetçe
düzenli olarak raporlar iletilmeye devam edilmelidir. İstanbul en sonra
sisteme dahil olmuş olabilir ancak küçük bir Türkiye olduğunu ve
Türkiye’deki bütün sorunların adeta tamamının cem olduğunu ve 81 il ile
bağının olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Aile Hekimliğine bizden çok
daha önce başlamış, bir çok konuda kafa yormuş, emek harcamış değerli
dernek üyesi meslektaşlarımızın bizleri desteklemesi ve öneriler
paketlerini bizlerle paylaşması hepimizin menfaatine olacaktır.
 
      
İstanbul’un talihsiz bir döneme denk gelmesi işlermizi zorlaştırmıştır
ancak hem bakanlığın hem il sağlık müdürlüğünün bizlere şimdilik
toleranslı davranıp sıkboğaz etmemeleri, cari gider ödemelerini
uzatmaları ve yönetmeliklerdeki bazı maddeleri değiştirmeleri olumlu
gelişmelerdir. Ancak bu dönemde hem Aile Hekimlerinin hem de Aile
Hemşirelerinin özverili gayretleri de gözden kaçmamalıdır. Bu işin
yarını da önemlidir. Aile Hekimliği iyi başlamalıdır. Nasıl başlarsa
öyle gider. Bilhassa İstanbul’da bu iş iyi oturmalıdır. İstanbul’da
dönüşemeyen bir sistem, hiç bir ilde dönüşemez, hatta dönüşmüşse bile
tekrar eski haline geliverir, zira İstanbul’un yarısı yazın Anadolu’da,
kışın İstanbul’dadır. Yani İstanbul’daki bir enfeksiyon tüm Anadoluya
sirayet edebilir. Bunun tersi de geçerlidir. Anadoludaki sıkıntılar da
İstanbul’u etkilemektadir. O yüzden el birliği ile sadece İstanbul değil
bizler her ilin de sorunlarıyla yakından ilgilenmek istiyoruz. Birlik
olamamızın en büyük gerekçelerinden birisi de budur.
 
      
İzmir bir başarı elde etmişse bu İstanbul’a da yarar, Artvin’e de, hatta
tüm Türkiye’ye. Ama Sinop’un küçük bir il olması fikirlerinin de küçük
olduğunu göstermez. Çünkü herkes doktor ve herkes aynı düşünmektedir. Bu
manada bizlere destek veren illere bir kez daha şükranlarımı arz
ederim. (İzmir, Konya, Antalya, Trabzon, Rize, Samsun, Sinop,
Kocaeli….. ) Her ilin düşünceleri ve 5 yıllık tecrübeleri bizim için
altın değerindedir. Hatta bir çok konuyu gereksiz yere yeniden gündeme
getirmek zorunda kaldığımız oluyor. Hatta bazı illerin kendilerine has
garip uygulamaları bile var (enjeksiyon nöbeti gibi) Fikir birliği
yapmamız şarttır. Bu birlik Aile Hekimliği sisteminin bekası için de
şarttır.
 
      İstanbul’un 13.000.000 nüfusa sahip olması ona
bir üstünlük sağlamaz ama temsil gücü mutlaka daha fazla olmaktadır. Bu
anlamda üzrimize düşen görevi yapmaya hazırız. 900 ASM’nin 300’ünün
sanal olduğu başka bir il yok! İstanbul adeta 39 ilin biraraya gelmiş
hali gibidir ve kendi aramızda bile iletişimi zor sağlamaktayız. Buna
rağmen en azından en büyük çatı altında toplanmayı başarabildik. Ama
Recep hocamın da dediği gibi birbirimizi daha fazla desteklemek
zorundayız.
 
       Özellikle esnek mesai gibi uygulaması
sıkıntılı konular ve adli ve cenaze nöbeti gibi yasada bile bizleri
doğrudan ilgilendirmeyen konularda lehimize düzenlemeler yapılması
konusunda ısrarcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. En azından izleyelim
ve gözlemlerimizi samimi olarak paylaşalım. Taleplerimizin kabul görmesi
için hem ciddi gerekçelerimizin olması hem de birlikte hareket
etmemizin elzem olduğunu düşünmekteyiz.
 
       Bugüne kadar
emek harcayan hiç bir meslektaşımızın emeğinin zayi olmayacağını en
azından zayi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tek ses halinde güçlü
samimi taleplerimizin ancak maksimum irtibatla mümkün olduğu aşikardır.
Bu anlamda İSTAHED ‘in kapısı herkese, her derneğe, her meslektaşımıza
açıktır. STK ‘ların çok özverili çalışmalar yaptığına bizzat şahidim ve
hepsinin de gayeleri mesleğimizi optimum şartlarda hem bugün hem de
yarın yapabilmektir.
 
       Gerçi İSTAHED’in sloganı “Birlik En
Büyük Gücümüzdür” herkesin de kabul edeceği makul bir gerekçedir ama
birlik olmamız için o kadar çok gerekçe var ki. Atmosferimiz bir,
gezegenimiz bir, ülkemiz bir, bayrağımız bir, dertlerimiz bir,
dermanlarımız bir… Bu şekilde binlerce birlikteliklemiz var. Esas olan
bu birliktelikten güzel neticeler elde edebilmektir. Her konuda
eleştiri getiren arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Aynı oranda da
öneriler beklemekteyiz. Özellikle ümit kırıcı, moral bozucu hatta bir
şey değişmez kabilinden mesajlar yerine, ne yapar ederiz de bakanlığı
ikna ederiz türünden akılcı önerilere çok ihtiyacımız var. Böyle bir
birlik bakanlığın bile işine gelmektedir. Düşünebiliyor musunuz? Her
kafadan ayrı ses çıkarmak nerde? Her ilden tek ve kararlı ses çıkması
nerde?
 
       Unutmayalım, yarın bizler de Aile Hekimlerinin
hastası olacağız. Gelecek neslimize ve kendimize güzel bir Aile
Hekimliği miras bırakmak dileğiyle. Saygılarımla
 

Dr.Turgut ÖZCAN
34.09.052 Bayrampaşa
İSTAHED Yön. Kur. Bşk.
www.istahed.org
 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü