Dr. Selçuk Yılmaz – Komisyon Başkanı
Dr. Levent Yüksel – Komisyon Üyesi
Dr. Melisa Menemencioğlu – Komisyon Üyesi
Dr. Mustafa Haltaş – Komisyon Üyesi
Dr. Mustafa Tamur – Komisyon Üyesi
Dr. Pınar Özbakış – Komisyon Üyesi
Dr. Turgay Mutluer – Komisyon Üyesi

PAYLAŞ