Sela Okundu… Buyrun Cenaze Namazına

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Gurur Mu Duyalım, Üzülelim Mi? Bilmiyoruz Artık
Sonraki haber
Vali Yardımcısı Can’a Ziyaret

01.03.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN tüm hekimlere iyileştirme değil ceza niteliğiyle kanunlaştı. Bahsi geçen kanunun 25 inci maddesi ile Aile Hekimliği Kanunumuza;

MADDE 25- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, halk sağlığının geliştirilmesine destek olmalarını, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmalarını ve düzenli hizmet sunmalarını teminen ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının artırılması amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara üç ay süresince yapılmaz. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına bir sözleşme döneminde toplam altı ay ve üzerinde ödeme kesintisini gerektirir disiplin cezası verilmesi hâlinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mevcut sözleşmeleri feshedilir.” maddesi eklenmiştir.

Bu madde ile Aile Hekimliği çalışanlarına sözde motivasyonlarını arttırmak ve gelirlerinde iyileştirme yapmak için getirilmiş olan destek ödemesinin 6 ay kesilmesi sözleşme feshi ile sonuçlanacak. İyileştirme ödemesinin kesilmesinin bir iş akdi sonlanma gerekçesi olması hangi akla mantığa sığıp kanunumuza eklendi gerçekten anlamakta zorlanıyoruz.

Ceza verilirken 657 sayılı Devlet Memurları kanunları uygulanırken sözleşme feshi konusunda yeni hükümlerle sözleşme feshini kolaylaştırma çabalarında amaçlanan nedir? Aile Hekimliği sisteminde zaten çok sayıda aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı eksiği varken sistemde çalışanların sözleşmelerini feshederek sistemi daha da çıkmaz hale getirmek mi istiyor idare.

Mevcut durumda verilen cezalarla destek ödemesinin kesilmesi ayrı bir disiplin cezası iken, destek ödemesinin kesilme sayısının sözleşme feshi ile sonuçlanması mevcut cezaya konu fiille ilgili kişiye birden fazla disiplin cezası verilmesi anlamına gelmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu durumu çifte cezalandırma olarak kabul etmekte ve kesinlikle yasaklamaktadır. Yine mali bir hakkın disiplin cezasına bağlanması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Eşitlik ilkesine aykırıdır. İdareye keyfi olarak ceza verme imkanı tanımaktadır.

Aile Hekimliği çalışanları iki yılda bir sözleşme yenilemektedir. 657 sayılı yasada işe geç kalma durumunun tespiti durumunda “kınama ” cezası verilmektedir ve bu durum bizlerden 2 aylık destek ödemesi kesilmesi anlamı taşımaktadır. Yani iki yıllık sözleşme süresi içerisinde üç kez işe geç kalmamız durumunda 6 aylık destek ödememiz kesilmiş olacak ve sözleşmemiz fesih olacaktır. İstanbul gibi bir metropolde bir çalışanın iki yıl içerisinde işe 3 kez geç kalması çok olası bir durum iken buna dayanarak bir çalışanın sözleşmesini feshetmek hangi akla ,hangi hukuka, hangi vicdana sığar. Bu örnekleri diğer ceza maddeleri ile çoğaltmak pek ala mümkündür. Bir çalışanın sözleşmesini feshetmek hiçbir kanunla bu kadar kolaylaştırılamamalıdır.

Mevcut kanun maddesi ile biz aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi olmadan ve enselerinde sürekli sözleşme feshi tehdidiyle çalışmaları istenmektedir. Bu baskıyla çalışan hiçbir çalışanın işini yüksek motivasyonla yapması mümkün değildir.

Hukuksuz ve hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan bu kanun maddesi kesinlikle kabul edilemez olup acilen Aile Hekimliği Kanunundan çıkarılmalıdır.

Uygulayıcılara ve kanun yapıcılara yaşanılacak sürecin olumsuzluğunu anlatıyor olmanın yanı sıra Anayasa Mahkemesi dava sürecinin vakit kaybedilmeden başlatılması için gerekli görüşmeler yapıp, dosyalarımızı iletmeye başladık.

Şurası bir gerçektir ki bu Kanun Aile Hekimliği Sistemi içine konan bir dinamittir.

Bu Kanun maddesi geri çekilene kadar her platformda mücadeleye devam edeceğimizi buradan deklare ediyoruz.

Birliğimiz En Büyük Gücümüzdür!

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü