Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Değerli üyelerimiz;

Haziran ayında yaptığımız olağan genel kurulda, genel kurulun yönetim kurulumuza verdiği görev nedeniyle, yönetim kurulumuz tarafında aşağıda belirtilen gündem ile toplanmak üzere olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır.

Genel kurulumuz 7 Ocak 2018 tarihinde derneğimizin Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Çobançeşme Cad. NEF 22 Sitesi B Blok Daire: 265 BAKIRKÖY adresli ofisinde saat 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İlgili tarihte tüzüğümüz gereği salt çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 14 Ocak 2018 tarihinde Topkapı Eresin Otel’de saat 12.00- 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Yoklama

2- Başkanın Genel Kurul açılış konuşması

3- Divan Heyeti Seçimi

4- Hekim Yardım Sandığı ile ilgili hazırlanan önergenin genel kurula sunulması, görüşülmesi ve oylanması

5- Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu – AHEF- tarafından devri talep edilen Derneğimize ait AHEKON isim hakkının devir edilip edilmemesiyle ilgili genel kurulda görüşme ve oylama yapılması.

6- Varsa Ek gündem maddelerinin değerlendirilmesi.

7- Dilek-Temenniler ve kapanış.

PAYLAŞ