Sağlık Bakanımız Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ ile Derneğimiz Görüşmesine ait Bilgilendirme

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
DEFİN NÖBETLERİ İTİRAZ DİLEKÇESİNİ YAYINLIYORUZ
Sonraki haber
Dünya Kadınlar Gününü Kutluyoruz

Arkadaşlar;

09/02/2012
tarihinde Sağlık Bakanımız Sayın Prof Dr Recep AKDAĞ tarafından
TBMM de İSTAHED Başkanı Dr Turgut ÖZCAN ile birlikte
kabul edildik. Bu görüşmede Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanı Yard Doç Dr Mustafa AKSOY da hazır
bulunmuştur. Görüşme son derece samimi ve olumlu bir havada
geçmiş olup kendileri tüm görüşme boyunca hem sürekli notlar
almış hem de talimatlarını anında Yard Doç Dr
Mustafa AKSOY hocamıza iletmişlerdir.

Kendilerine;

1)
Biz Aile hekimleri olarak Aile Hekimliği sisteminin bu
ülkeye gerekliliğine, faydalarına yürekten inandığımızı
ve kendilerinin vizyonlarını paylaştığımızı fakat ne yazık
ki bakanlık taşra ve merkez bürokrasisinin ise buna riayet
etmediğini belirttik.

Çünkü
kendilerinin siyasi iradelerinin ve vizyonlarının sahaya yansıması
olan yazılı mevzuata uymadıklarını bunu bırakıp kendi
keyiflerine göre uygulamalarda bulunduklarını dile
getirdik.Sanki birbirinden farklı birçok Sağlık Bakanlığı
varmış gibi bir saha uygulaması ile karşılaştığımızı
bunların da bizleri bunalttığını belirttik.

Nitekim
bizlerin sistemin oturması ve iyi olması için uzun zamandır
bakanlık bürokrasisine iyi niyetlerle değişik platformlarda
dosyalar verdiğimizi,  çalıştaylara katıldığımızı
eleştiri ve çözüm önerilerimizi sunduğumuzu fakat istenilen
sonuçları alamadığımızı, oturup bir analiz yaptığımızda
ise bizim sorunlarımızın %20-25 i mevzuat ile ilgili olduğunu ama
%75-80 nin ise bürokrasinin mevzuata aykırı
, keyfi uygulamalarından kaynaklandığını şaşırarak
tespit ettiğimizi anlattık.

Kendi
iradesine aykırı davranışlara en somut örneğin 2010/48 sayılı
genelgesine rağmen herkesin bizlerden form istemesi olduğunu
istenen bilgilerin AHBS sistemi içerisinden basitçe
alınıp istatistiki işlemlere tabii tutulabilecekken ne
yazık ki AHBS diye bir sistemden muhtemelen haberleri olmadığı
için eski alışkanlıklarla bizlerden form istendiğini nedense
bakanlık birimlerinin birbirleri ile görüşme ve iletişim kurma
gereğini duymadıklarını belirttik.

Nitekim
şimdi AŞINET adı altında bir uygulamanın bizlere
dayatılmaya çalışıldığını oysa bununla elde edilmeye
çalışılanların mevcut AHBS içerisinde bulunduğunu AHBS içinde
olmayan unsurlar varsa basitçe eklenebileceğini ve tek bir
sisteme veri girişlerinin yapılarak istenen verimin
kolayca sağlanabileceğini bu şekilde ayrı bir uygulamanın
gereksiz yere bizim iş yükümüzü arttırmaktan başka hiçbir işe
yaramayacağını anlattık.

2)
Kendi siyasi iradelerine ve vizyonlarına bizim
inandığımızı ve güvendiğimizi bunun göstergesi olan
mevzuatlarda eksiklik ve yanlışlara elbette itirazlarımız ve
çözüm önerilerimizin olabileceğini ama yürürlükte olduğu
sürece uyacağımızı belirttik.

Ama
aynı şeyin bakanlık bürokrasisi içinde geçerli olması
gerektiğini keyfi uygulamaların asla kabul edilemeyeceğini dile
getirdik.

Kendilerinin
bu yeni sistem ile bizleri farklı bir yapıya adapte ederek aslında
oldukça büyük bir güç haline getirdiklerini artık bizlerin
kendilerinin memuru değil partnerleri  olduğumuzu bundan
dolayı bu sistemin en az kendileri kadar sahibi olduğumuzun
unutulmaması gerektiğini bu keyfi uygulamalara sistemi korumak
adına boyun eğmeyeceğimizi anlattık.

3)Bizlerin
Aile Hekimliğine geçerken yeterli eğitimi almadığımızı çok
eksiklerimiz olduğunu idari,hukuki,mali hatta tıbbi
eksiklerimiz yüzünden bazı yapmamız gerekenleri yapamadığımızı
aslında yapmak istemediğimizden değil eğitim eksiklerimiz
dolayısı ile bunun oluştuğunu öyledik.Ancak bakanlığın mevcut
eğitim sisteminin eski yapıya göre olduğunu hem içerik,hem
uygulama hem de süreler bakımından kesinlikle Aile
Hekimliğine uymadığını mesela bir RİA eğitimi için 21 gün
AHB den ayrılmak zorunda kalındığını bunun hizmetimizi sekteye
uğrattığını yeni bir sistemin eski sistemin eğitimleri ile
tesis edilemeyeceğini eğer isterlerse bu konuda İSTAHED olarak
işbirliğine hazır olduğumuzu anlattık.Hali hazırda 15 günde
bir yürüttüğümüz İSTASE eğitimlerimizden bahsettik yeni
İnteraktif,Digital,Yüzyüze ve baskılı evraklar ile video
kayıtlarını da içeren bir eğitim projesi ile ilgili alt
yapımızın hemen hemen hazır olduğunu bunu da
paylaşabileceğimizi belirttik.

4)
Bakanlığın bürokratik kadrolarını oluşturan hekimlerin içinde
çok değerli arkadaşlarımızın olduğunu ama ne yazık ki
bunların çoğunluğunun Aile Hekimliğine geçmeleri nedeni ile
kadroların çok zayıfladığını kalanların ilkesel gerekçeler
ile Aile Hekimliğine direkt karşı olanlar ve yeterli puana sahip
olamadıkları için istediklere yerlere atanamayacak olan kıdemsiz
arkadaşlardan oluştuğunu ama herhalde bundan daha vahiminin ise
bir sebeple Aile Hekimliğinden bir sebeple yürütemediği için
ayrılan yada sözleşmesi fesih edilen meslektaşlarımızın
kamudaki görevlerine dönerek bizlerin denetlenmesinde görev
aldıklarını bununda uygulamadaki bir çok sorunu beraberinde
getirdiğini anlattık.

5)
İstanbul örneğinde sistemin başladığında ortalama 3500 Aile
Hekiminin en az 1000-1500 ünün performans yediğini bu durumda
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimi ile
görüşmeler yaparak nasıl bu durumu çözebiliriz diye
çalıştığımızı ilgili Sağlık Müdür yardımcımızın yasal
olarak böyle bir düzenleme olmamasına rağmen kendi iradesini
ortaya koyarak risk alabilmesi ile İlçe Performans komisyonlarında
temsilci bulundurmamızın kararlaştırıldığını sürekli
eksiklikleri tespit ederek gerekli eğitimleri verdiğimizi bireysel
eksikliklerde ilgili arkadaşlara ulaşarak eksikliklerini
giderdiğimizi bugün başlangıçtaki %30-40 ların yerine
performans yeme oranının %1 lere düştüğünü anlattık.İstanbul da
ki bu güzel ve olumlu örneğin tüm ülkeye her konu ile
ilgili yaygınlaştırılabileceğini çünkü performansın bizim
ücretlerimizdeki kesintiden çok daha önemlisi işimizin eksik
kalması anlamına geldiğini oysa bir çocuğun aşısının bile
yapılmamasının kabul edilemez olduğunu idare ile işbirliğimizin
ortaya çıkardığı ortak çözümün bu sonucu doğurduğunu
anlatarak idarelerin etik kurul vb değişik isimler altında
bizlerin temsilcileri ile işbirliği yapmalarının bir çok sorunu
ortadan kaldırabileceğini daha adil ve verimli bir
sistem oluşturabileceğimizi belirttik.

Kendileri;

Bizzat
aldıkları notları okuyarak bütün bu söylediklerimizin altına
kendi imzasını atacağını belirtmişlerdir.

1)Sayın
Bakanımız sahaya son derece önem verdiğini söyleyerek sahanın
temsilcileri olarak bizimle birlikte çalışmaları için Türkiye
Halk Sağlığı Kurumuna talimatlarını vermişlerdir.Buna göre
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde bu işbirliğini
yürütmek üzere bir yetkili görevlendirilecek ve koordinasyon ve
korelasyonu sağlayacaktır.

Bu
işbirliği mevzuatın hazırlanması,düzenlenmesi ve
uygulaması safhalarının tamamını,Aile Hekimliği
eğitimlerini,denetimleri vb tüm konuları kapsayacaktır.  

2)
Denetleme konusunda ise TSM lerin devre dışına
çıkarılmalarını onlara yeteri kadar iş yükü verildiğini
bizlerinde belirttiğimiz sebeplerden dolayı denetleme işi için
tüm Türkiye de yeterli sayıda tecrübeli meslektaşlarımızın
gerekli eğitimlerden geçirilerek denetleme işlerini sadece
onların yapmalarını bu denetlemelerin ise muhakkak yazılı
kurallar çerçevesinde yürütülmesini keyfi davranılmamasını
istemişlerdir.Bu  konuda ki talimatlarını direkt Yard Dr
Mustafa AKSOY hocamıza iletmişlerdir ve bunun bir an önce
sağlanmasını istemişlerdir.

Burada
her şeyin yazılmasını ve yazılı olan kuralların istenmesi
asla keyfi ve değişik uygulamaların olmaması gerektiği konusunda
ki iradelerini özellikle ve üstüne basarak tekrar etmişlerdir.

3)
Eğitim konusunda haklı olduğumuzu bunun hemen giderilmesi
gerektiğini eğitim eksikliği nedeni ile yapamadığımız işlerden
sorumlu tutmanın haksızlık olacağını bunun giderilmesi için
hızlı hareket edilmesi gerektiğini ve bu konularda bizlerin
mevcut çalışmalarımızı bir sunum ile paylaşmamızı isteyerek
işbirliği yapmamız konusunda talimatlarını vermişlerdir.

4)
Yeni yapılanma içerisinde Aile Hekimliği ile ilgili bakanlık
kadrolarının kesinlikle bilgisayara hakim kişilerden
oluşturulmasını istemişlerdir.

Bütün
verilerin AHBS ye girilmesi gerektiği konusunda bir yılı aşkın
süre önce talimat verdiklerini artık bu konuda yetersizliğin
kabul edilemez olduğunu belirtmişler gerekiyorsa yeni bilgiler
isteniyorsa bunlarında AHBS içerisine eklenmesini bunun çok basit
olduğunu ve sağlanması talimatlarını vermişlerdir.

Kendileri bütün
bu konuşmalardan sonra bu konuların hepsinde bize
katıldığını ve altına imzalarını atacaklarını söyleyerek
gerekli talimatları verdiklerini ama şimdi kendisinin de bizden bir
beklentisinin olduğunu söylemişlerdir.

Bizlerin
Aile hekimliğinin hakkını vererek,halkı memnun ederek iyi ve
doğru hizmet vermemizi istemişlerdir.

Bizde
bizden istedikleri işin tam tanımını ilgili mevzuatlarda açık
bir şekilde yazılı olarak belirlemeleri halinde bizlerin
kesinlikle uyacağımızı varsa tespit ettiğimiz eksiklik ve
yanlışları düzeltmek için elbette mücadele edeceğimizi ama
bunların asla sistemi baltalamak için değil aksine sistemin daha
iyi yürütülmesi için olacağını belirttik.

Bizlerin
denetimlerin kuralına göre yapılmasından herhangi bir çekincemiz
olmadığını ama denetimlerin gereksiz ve keyfi yapılmasının
bizleri bunalttığını anlattık kendisi şu anki hasta
ortalamaları ve hekim eksiklikleri dolayısı ile gerekli rekabetin
sağlanamadığını bunun hastalar aleyhine bir durum yarattığını
hızla imkanlar dahilin de periferden başlayarak
kayıtlı nüfus sayısının azaltılacağını ancak
3000 nin altına düşürüldüğü zaman hastaların hekim
seçme özgürlüklerinin dengeye gelebileceğini o zaman hizmetin
kalitesinin de artacağını söylediler.

Bunun
üzerine bu nüfus azaltmasının bizlerin gelir kaybına yol
açmaması gerektiğini belirttiğimizde, kendileri çarpanları
arttırarak bunun sağlanacağını bu konuda hiçbir kaygı
duymamamızı ideal sayının 2000 kişi olması gerektiğini buna da
2023 te ulaşmaları konularındaki talimatlarını
vermişlerdir.

Hasta
memnuniyeti konusunda hassas olduklarını
dile getirmişlerdir.Biz bununla ilgili bazı kaygılarımız
olduğunu ilacını yazmadığımız rapor isteğine hayır dediğimiz
bir kişinin bizim hakkımızda puan vermesinin sakıncalı
olacağını düşündüğümüzü belirttik.

Kendileri
elbette bu şekilde sorular sorulmayacağını Avrupa Birliğinde
yapılan ilgili anketlerin kullanılacağını mesela hastaya”
Doktorunuz sizin muayene olmadan ilaç yazdırma isteklerinizi kabul
etmiyor mu? Ya da Evdeki hastalarınızı
getirmediğiniz için ilaçlarını yazmıyor mu?” şeklinde
sorular sorulacağını ve cevapların mevzuata göre
değerlendirileceğini söylemişlerdir.

Bakanlığın
birinci basamağın kalitesini yükseltmek için gerekli çalışmaları
sürdüreceğini mesela enfeksiyon tedavilerinde kültür-antibiogram
ve ilgili hızlı testler vb çalışmaların yapıldığını her
türlü desteğin verileceğini söyleyerek Birinci basamağa çok
önem verdiklerini anlatmışlardır.

Arkadaşlar

Bizler
bu görüşmeyi herhangi bir yorum katmadan olduğu gibi aktararak
sanki her meslektaşım bizzat orada imiş gibi kendisi değerlendirme
yapabilsin istedik.

Kendi
yorumumuz ise bu görüşmede hazır bulunan dört kişinin de hemen
her konuda aynı düşüncelere sahip olduğunu memnuniyetle tespit
ettik ki aynı amaçlara sahip insanların bu durumu bize doğal
geldi.

Sayın
Bakan amiyane tabir ile bizlerin gazını almak için değil de son
derece samimi bir şekilde bizleri dinledi ve kendi görüşlerini
paylaştı. Ayrıca görüştüğümüz her konu hakkında
anında ve detaylı bir şekilde tarifler ile talimatlarını
vererek Yard Doç Dr Mustafa AKSOY beye iletti.

Samimi
bir şekilde özeleştirilerde bulunuldu işbirliği konusunda hem
bize hem Yard Doç Dr Mustafa AKSOY hocamıza talimatlar verdi ve
ayrıntıları paylaştı.

Yard
Doç Dr Mustafa AKSOY bey de hemen her konuda bizimle aynı
düşünceleri dile getirdi tespitlerimizi destekledi Sn bakanın
talimatlarının notlarını aldı.

Bu
görüşme ile ilgili yukarıdaki metin Sn Bakanın onayından
sonra yayınlanmaktadır. Bunu bir sansür için değil
bizzat bu metini bir belge haline getirmek için tamamen kendi
isteğimle onaylarına sundum.Kendilerinin bu konuda hiçbir isteği
olmamıştır.

Bu
sayede olur ya ileride yukarıdaki iradeye aykırı bürokraside
sorunlar yaşarsak elimizde Sn Bakanın görüşleri bulunsun
istedik.

Nitekim
Sayın Bakanımız Prof Dr Recep AKDAĞ tek bir kelimesine bile
dokunmadan aynen onayladıkları için artık bu bir resmi belge
olarak elimizde değerli bir kaynaktır.

Kısacası
Sayın Bakanımız pilavdan dönenin kaşığı kırılsın
demişlerdir

Bilgilerinize
saygılarımızla

Dr.Yusuf İzzettin GÜVEN

İSTAHED HUKUK VE TEŞKİLATLANMA SORUMLUSU

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü