AİLE HEKİMLERİNDEN YAZILI FORM İSTENMEMELİ

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FA%C4%B0LE-HEK%C4%B0MLER%C4%B0NDEN-YAZILI-FORM-%C4%B0STENMEMEL%C4%B0-RECEP-AKDA%C4%9E-.jpg||target:%20_blank|”]

İHRAÇ OLUP GERİ DÖNEN AİLE HEKİMLERİ HK.

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fihra%C3%A7-olup-geri-d%C3%B6nen-aile-hekimleri.jpg||target:%20_blank|”]

İLKOKULA GEÇ BAŞLAMA RAPORU

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F%C4%B0LKOKULA-GE%C3%87-BA%C5%9ELAMA-RAPORU.jpg||target:%20_blank|”]

İŞE GİRİŞ İÇİN İSTENEN TETKİKLER ASM’DE YAPILMAMALI

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F%C4%B0%C5%9EE-G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-%C4%B0STENEN-TETK%C4%B0KLER-ASM-DE-YAPILMAMALI.jpg||target:%20_blank|”]

LİSANS HARİCİ SPOR RAPORU GEREKLİ DEĞİLDİR

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FLisans-harici-spor-raporu-gerekli-de%C4%9Fildir.jpg||target:%20_blank|”]

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN DA SENDİKAL EYLEME KATILABİLİR

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fsendika-%C3%BCyesi-olmayan-da-sendikal-eyleme-kat%C4%B1labilir.pdf||target:%20_blank|”]

SERVİS ŞÖFÖRÜ RAPORLARI İLGİLİ BÖLÜMLERE SEVK EDİLMELİ

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FServis-%C5%9Fof%C3%B6r%C3%BC-raporlar%C4%B1-ilgili-b%C3%B6l%C3%BCmlere-sevk-edilmeli.jpg||target:%20_blank|”]

TOPUK KANI TOPLAMA HK.

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Ftopuk-kan%C4%B1-toplama.jpg||target:%20_blank|”]

ASM’ye İLAÇ DEPOSUNDAN DOĞRUDAN İLAÇ TEMİNİ HK.

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FASM-ye-ila%C3%A7-deposundan-do%C4%9Frudan-ila%C3%A7-temini-GLN-.jpg||target:%20_blank|”]

EVDE DOĞUM GENELGESİ

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fevde-do%C4%9Fum-genelge.jpg||target:%20_blank|”]

FRİDGE TAG GEREK YOK ATS YETERLİ

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FFR%C4%B0DGE-TAG-GEREK-YOK-ATS-YETERL%C4%B0.jpg||target:%20_blank|”]

STAJYER ÖĞRENCİ KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

[vc_btn title=”GÖRÜNTÜLE” color=”danger” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fistahed.org.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fstajogkaetz.pdf||target:%20_blank|”]
[vc_empty_space height=”88px”]

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü