BU KEZ ŞIDDETIN ŞEKLİ: HUKUKSUZ SORUŞTURMALAR

İzmir’ de bir ASM’de “Sağlıkta Şiddet Terörü” yaşanmış, meslektaşlarımıza yapılan bu harekete sessiz kalmamış, İZAHED’ in çağrısıyla 3 Nisan’ da; Sendikalar, AHEF, İl Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları olarak iş bırakma kararı almıştık. İSTAHED olarak bizler de şiddete karşı bu duruşta yer alarak, İzmir’ e üyelerimizle birlikte giderek basın açıklamasına katılmıştık.
Her türlü şiddetin karşısında durmak, vicdani ve ahlaki bir tutumdur. Huzurlu ve güvenli ortamda görevini icra etmek, sağlık çalışanlarının Anayasal hakkıdır. Bu hakkı korumak ve devam ettirmek devletin en büyük sorumluluklarından biridir. Son zamanlarda terör boyutuna varan şiddet olaylarına, bizlerin sessiz kalması söz konusu bile olamaz.
3 Nisan’ da İZAHED’ in çağrısına, Antalya İl Derneği olan ANTAHED de uymuş, geniş bir katılım sağlamıştı. Ancak gecen hafta üzülerek öğrendik ki: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Nisan’ la alakalı “iş bırakma” çağrısına uyan sağlık çalışanlarına 4483′ le tehdit ederek soruşturma açmıştır.
Şiddet olayları, bütün halkı etkileyen toplumun en büyük sorunudur. Şiddete karşı durmak ve mücadele etmek, sadece biz sahada çalışanların değil kamunun bütün organlarının mücadele etmesi gereken bir sorunken, Antalya Sağlık Müdürlüğü’ nün bu tehdidi, akıl tutulmasının en büyük göstergesidir. Antalya daki meslektaşlarımız, hasta şiddetine karşı protesto eylemi yaptıkları için İdari şiddete uğramıştır.
ANTAHED’ in, 12 Nisan’ da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacağını duyurarak çağrı yapması üzerine, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyemiz Melisa Menemencioğlu Antalya’ daki basın açıklamasına katıldı.
Antalya İl Dernegimiz yalnız değildir, İSTAHED şiddetin karşısında olduğu gibi yapılan haksızlıkların da karşısındadır.
Antalya’ daki sağlık çalışanlarına geçmiş olsun diyor, basın açıklamasına katılan: AHEF, İl Dernekleri, sendikalar ve STK’ lara teşekkür ediyoruz.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ