Nöbet İtiraz Dilekçeleri ve Şerh Metinleri

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Destekliyoruz!
Sonraki haber
İSTAHED Yıl Sonu Çalıştayı

Değerli aile hekimi ve hemşire arkadaşlarımız,

Ocak ayının angaryası olan nöbetlerimiz tebliğ edilmeye başlandı ve listeler gönderildi. Tebliğ yazılarımıza şerh düşelim ve itirazımızı da İHSM’ye bildirelim. Bu amaçla AHEF’in hazırladığı dilekçe ve şerh metinlerini kullanalım. Altta şerh metni ve İHSM’ye göndereceğimiz dilekçeler mevcuttur.

Hem resmi hem de yüksek sesle BU NÖNET TUTMAZ demeye devam edelim….

İSTAHED Yönetim Kurulu

Şerh Metni:
Tarafıma tebliğ edilen yazı içeriğini kabul etmemekle birlikte  ayrıntılı itirazlarımı bildirilmek, tüm dava ve itiraz haklarım saklı kalmak kaydı ile tebliğ alınmıştır.

Nöbet İtiraz Dilekçesi (AH): indirmek için tıklayınız.
Nöbet İtiraz Dilekçesi (ASE): indirmek için tıklayınız.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü