27-28 Aralık 2014 tarihinde İzmit Ramada otelde İSTAHED yılsonu
çalıştayı yapıldı.


İSTAHED İlçe Başkanları ile Hukuk ve Eğitim komisyonu çalışanları ile bir araya
gelindi. 2014 yılında İSTAHED’in etkinlikleri gözden geçirildi. İSTAHED
AKADEMI, İSTAHED GAZETESI, IKON 2014 gibi süregelen projelerin yanı sıra
yapılan kurumsal görüşmeler, eylemler, etkinlikler konuşuldu ve tartışıldı.
Olumlu ve geliştirilmesi gereken yerler tekrar irdelendi.


Tüm ilçe başkanlarımız tek tek söz alarak ilçelerinde ki durumu,
komisyonlardan ve yönetim kurulundan isteklerini belirtip sonrasında 2015 için
planlarını anlattılar. Ilçelerinde ki acil nöbeti durumunu anlatan ilçe
başkanlarımız ASM nöbetleri ile de ilgili  planlarını ve yaptıkları
görüşmeleri paylaştılar. Bu zamana kadar yapılan ziyarette de aldıkları geri
bildirimle ASM nöbetlerinin tutmayacak hekim sayısının da çok olduğunu
bildirdiler. Bundan sonra da bu konuda tüm hekimlerden göz teması kurarak söz
almaya devam edeceklerini belirttiler. İlçe başkanları, ASM nöbetine gitmeme
konusunda ki dik duruşlarını, ilçeye de yansıtmak istediklerinden bahsettiler.
Bu güncel konuda ASM ziyaretleri ve ilçe toplantılarını Ocak ayında hızla
yapacaklarını ifade ettiler.


Akşam ise ilçe başkanları ile İSTAHED hukuk bürosu olan Uğurlu
Hukuk bürosu avukatları ve hukuk komisyonu biraraya gelerek ilçelerde ki
hukuksal sorunları paylaştılar.


Ertesi günü yapılan toplantıda ise 2015’de yapılabilecek
etkinlikler beraber konuşuldu. Gazete, akademi ve kongre çalışmalarında
yapılacaklar konuşuldu. ASM nöbetleri ile ilgili örgütsel kararlar alındı.

Yönetim kurulu üyemiz Can Akduman tarafından üye paneli lansmanı
yapıldı. Dernek ile ilişkilerini online ortamda yapmaya olanak veren bu panele ilk
girişler İlçe başkanları tarafından yapıldı. Hukuksal bildirimlerinde, gazete
ve eğitimleri de takip edebileceğimiz İSTAHED Online panelini 2015’de tüm
üyelere tanıtımı İlçe başkanları tarafından yapılacaktır.


Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 2015’de daha iyi ve daha
güçlü bir İSTAHED için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.


İSTAHED YÖNETIM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü