Değerli Meslektaşlarımız,

Daha önce 6 Aralık olarak duyurulan Ankara yürüyüşü ve eylem tarihi değişmiş olup yönetim kurulu kararı duyurusu aşağıda yayınlanmıştır.

——————————————————————————————————————–

Değerli İl Derneklerimiz,
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak, aile hekimlerinin sorunları ve aile hekimlerine yazılan nöbetler konusunda geldiğimiz son durumu görüşmek için 11-12 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da ve 20 Kasım 2014 tarihinde AHEKON-2014 Kongresi içinde AHEF’ e üye il dernek başkanları toplantısı yapılmıştır.

İl Dernek Başkanlarına uygulanan anket sonuçları, saha anket sonuçları ile sizlerden gelen geri bildirimler ve son gelişmeler bir arada değerlendirilerek, bir önceki eylem planında revizyon yapılarak oluşturulan yeni eylem planı aşağıdadır.

 a. Aile Hekimlerine yazılan nöbetlere, katılmama eylemine devam edilmesine,

 b. Aile Hekimlerine yazılan nöbetlerin iptali için yürütülen, Hukuksal Mücadeleye devam edilerek, tüm il derneklerimiz ile beraber yerelde ve genelde davalar açılmasına,

 c-  AHEKON-2013 Kongresinde başlatılan, AHEF-TTB-TAHUD-TAHEV eş güdüm toplantılarına, eşit temsil ilkesine bağlı kalarak, AHEKON-2014 Kongresi içerisinde devam edilerek, ilerleyen süreçlerde aile hekimlerinin hakları için bu işbirliğinin eş güdüm içinde devam ettirilmesine,

d. Daha önce 6 Aralık 2014 tarihinde  planlanan basın açıklaması ve yürüyüş yerine, aynı tarihte  AHEF Yönetim Kurulunun Ankara’da Sağlık Bakanı ile görüşülmesi için randevu talep edilmesine,

e- 12 Aralık 2014 Cuma günü, aile hekimlerinin özlük haklarının korunması amacıyla farkındalık yaratabilmek,  her aile sağlığı merkezinde bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı bırakarak (acil başvurular için), 1 (bir) günlük iş bırakma eylemi yapılmasına, bu konuda AHEF ‘ e üye aile hekimleri dernekleri ve diğer STK ‘lara çağrı yapılmasına,

f- 13 Aralık 2014 Cumartesi günü, Ankara da Sağlık Bakanlığının önünde, AHEF ‘e bağlı il derneklerimiz ve tüm aile hekimlerinin katılımıyla ayrıca katılmak isteyen STK ile beraber aile hekimlerinin özlük haklarının korunması amacı ile yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına,

g. Sahanın görüşlerinin alınması için devamlı çalışmalar yapılmasına,

karar verilmiştir.

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü