“YİNE MAHKEME İLE İDAREYE MEVZUAT HATIRLATMASI”

“BİRİM BOŞ DA OLSA

GÖREVLENDİRME YAPMAMIŞSAN BİLE

CARİ GİDER ÖDEMESİNİ 10 AY BOYUNCA  %100 YAPMALISIN””

 

Bir Aile Sağlığı Merkezi aynı zamanda orta ölçekte bir işletmedir, bu işletmenin bazı birimlerine görevlendirme yapılmış olmasa dahi, o işletme için harcanan gider bu görevlendirmeden bağımsız olarak ödenmelidir.

5 birimlik ve idarece temin edilmemiş aile sağlığı merkezinde çalışan arkadaşımıza, sadece görevlendirildiği birim için ve görevlendirildiği  gün sayısı kadar ödeme yapılması üzerine açtığımız dava sonuçlandı.

Yani yine biz davacı, Valilik davalı satırına yazıldı.

Dava özetle: ASM deki tüm boş birimler için Tavan Ücretin %100 ü üzerinden talep edilen cari gider ödemesi idi. Müdürlük, kendince yaptığı hesapla sadece görevlendirmeler için ödeme yapmıştı ve bunun doğru olduğunu savunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Savunmanın usul kısmı da hatalıydı ve süresi içinde dava açılmıştı. İdareye göre, müdürlük bütçesine aktarılan giderin sadece görevlendirme yapılan birim ve süresi için ödeme yapılmalı, gerisi Müdürlük bütçesine aktarılmalıydı.

 

 

 

 

 

İdarenin yapması gereken, mevzuatı okumak ve mevzuata göre işlem tahsis etmekti. Ancak bu işi Yüce Mahkemenin yapması ve mevzuatı hatırlatması gerekiyordu, öyle de oldu.

“Yeni açılan ve Müdürlükçe hizmet verilecek Aile Sağlığı Merkezi mekanı gösterilmeyen birimler için, aile sağlığı merkezi giderleri on ay boyunca yukardaki kriterlere bağlı olmaksızın,  tavan ücretin %100 ü olarak ödenir.”

 

Konu bu kadar net iken, neden mahkemeye düşer? Bunu da  sizlerin taktirine bırakıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak, Müdürlüğün yanlış hesabı Mahkemeden döndü. Yüce Mahkeme,  ‘’on aylık süre ve tüm birimler için tavan ücretin %100’ ü ödenmelidir’’ dedi.

 

 

 

 

 

Kamu Hizmeti verilen ve bizim tarafımızdan kurulumu yapılan bir Aile sağlığı merkezi için, Kamu’ nun ödeme yapmaktan kaçınmaya çalışması bir yana, bu binaların Kamu tarafından yapılıp hizmete sunulması asıl olandır.

Meslektaşımızca yapılmış bu aile sağlığı merkezi için, kamu meslektaşımıza hem manevi hem de maddi olarak borçlu olduğunu kabul etmeli ve bunu gönül rahatlığı ile, olay mahkemeye düşmeden ödemelidir.

 

 

 

 

 

 

Bunun yerine bizleri hem maddi olarak zor durumda bırakmak, hem de mevzuata uymamak dolayısıyla aslında “Verilen Diğer Görevleri değil, asıl görevini yapmamakta” olan idare , hem hekim arkadaşımıza hakkını ödemek zorundadır, hem de üstüne mahkeme ve avukatlık masrafları çıkararak Kamu’ yu zarara uğratmaktadır.

Görevini ihmal ettiği ve elindeki yetkiyi kötüye kullandığını saymıyoruz bile.

 

Hakkını sonuna kadar arayan üyemize, konuyu takip eden Hukuk komisyonumuza ve Hukuk Büromuzun değerli avukatı Gülümser Uğurlu’ ya ellerine sağlık diyoruz.

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü