KONTAK KAPATIYORUZ!

20/12/2015 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu toplantısında Türkiye genelinde Cumartesi nöbetleri
sebebiyle bir aile hekiminin sözleşmesinin feshedilmesi halinde,
AHEF Yönetim Kurulunun bildirisi ile Aile Sağlığı Merkezlerinin
kapatılması, ertesi gün İSTAHED Meydanında (Halk Sağlığı
Müdürlüğü önünde) toplanılarak eylem yapılması ve
dilekçelerimizin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne verilmesi
kararları alınmıştır. Tüm Aile Hekimlerine saygı ile
duyurulur.

İSTAHED Yönetim Kurulu

PAYLAŞ