Biz Aile Hekimlerinin mesaisinin veya zihninin önemli bir bölümünü Denetlemeler, İdarece oluşturulan yapay sorunlar, soruşturmalar meşgul etmektedir. Bu yüzden Hukuki mücadele bizim için en etkin mücadele yöntemlerinden birisidir.

Biz de İSTAHED olarak Hukuk Komisyonumuzun takip ettiği davalarla ilgili genel bir bilgilendirme yapmak gereği duyduk. Eğer farklı veya benzer bir konudan şikâyetçi olan, hukuki mücadele için destek isteyen arkadaşlarımız varsa biz her zaman yanlarındayız, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Rakamsal olarak takip ettiğimiz davalar aşağıda belirtilmiştir.

Damga vergilerinin geri iadesi için elimizde bulunan toplam dosya sayısı: 504

Damga Vergisi konusunda kazandığımız dava sayısı: 48 (Bölge İdare Mahkemesinden de kesinleşti davalarımız.)

Mahkeme süreci devam eden dava sayımız: 248 (Kısmi ödeme talep etmeden açtığımız davalar.)

Dosyası Saymanlıkta Olanların Sayısı: 39

Maliye Bakanlığındaki süreci bitirilen ve bu ay içinde açılacak dava sayısı: 107

Kısmi Ödeme Alıp dosyası Maliye Bakanlığı’nda olanların sayısı: 38 (35 kişi adına Ekim ayı içinde, 3  kişi adına Kasım ayı içinde dava açılacaktır.)

Kısmi Ödeme Alıp Dava Açılanların Sayısı: 25

Boş Birim Görevlendirmelerindeki Cari Giderlerin tam alınması için açtığımız Dava Sayısı: 11 (1 kişi adına açılan dava kazanıldı ve kesinleşti.)

Defin ve Adli Nöbet Listelerinin İptaline yönelik açtığımız Dava Sayısı: (1 tanesi kazanıldı, 1 tanesi kaybedildi ikisi de Danıştay’da.)

Defin Nöbetlerine Gidilmemesiyle İlgili verilen 5 ceza puanı için açılan dava sayısı: 5

4000 Üzeri Hasta atanmasıyla İlgili Açılan Dava Sayısı: 1

Soğuk Zincir Konusunda Ceza Puanı Verilmesiyle ilgili Açılan Dava: 1 (Dava Kazanıldı, İdare, soruşturma sürelerine uymadığı için Esasa geçilmedi.)

Gebe İzlem Konusunda Verilen ceza puanıyla ilgili Dava: 1

Sözleşme İptali İle ilgi Dava sayısı: 3  (2 davayı kazandık, 1 davayı kaybettik.)

Aday Memurlukla ilgili açtığımız Dava: 1 (Kazanıldı.)

Defin veya Adli Nöbete Gidilmemesi ile ilgili Savcılık tarafından Açılan Ceza Davaları: 5 (4’Ü Kazanıldı, 1 tanesi devam ediyor, Bunlar dışında Savcılık tarafından bizim müdahil olduğumuz 3 dosya hakkında Takipsizlik Kararı verildi, Dava açılmadı.)

Şiddet Konusunda Müdahil Olunan Dava Sayısı: 20 (Tamamında karşı taraf ceza aldı.)

Şiddet Cezası Sonrası Tazminat Talebiyle Açılan Dava: 1

4 Aralık Eylemine katılım için verilen ceza puanına karşı açılan Dava: 1

Bunlar dışında Yönetmelik ve Genelgelere karşı Danıştay’da açtığımız davalarımız devam etmektedir.

Haksız uygulamalar karşısında sessiz kalmayıp hakkını arayan Aile Hekimi arkadaşlarımıza ve Uğurlu Hukuk Bürosundan Av. Gülümser Uğurlu ve Av. Özer Uğurlu’ya teşekkür ediyoruz.

NOT: Sonucu belirtilmeyen davalar devam etmektedir, davalar sonuçlandıkça bilgilendirme yapılacaktır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü