Sağlık Bakanlığı darp edilen, hakarete uğrayan, hatta öldürülen personeline yardımcı olmak için bir kitapçık yayınlayıp, öfkemizi nasıl kontrol edeceğimiz konusunda önerilerde bulunmuş. Tabi ki biz bu kitabı, içeriği dikkate alınınca Bakanlığın personeline küçük bir şakası olarak düşünüyoruz.
Ne var ki şaka yapabilmek oldukça ciddi bir iştir.
Hele ki sağlıkta şiddetin boyutları ve sonuçları dikkate alındığında, bu işin şakasının olmayacağı da açıktır.
Ortada çok ciddi bir bilgi ve empati eksikliği olduğunu, dolayısıyla bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde, kötü niyetten bahsetmek zorunda kalacağız.
Sağlıkta şiddetin sebepleri sıralanacak olursa, bu sıralamada sağlık personelinin yeri yoktur.
Bizlerin öfke kontrolü yapmaktaki eksikliğimiz yüzünden şiddette maruz kaldığımız algısının, Bakanlık eliyle kitapçık halinde sunulması aslında Sağlıkta uygulanan şiddetin gerçek müsebbibinin kendisini ele vermesidir.
Sağlık Bakanlığı bilmelidir ki; biz hastalarımıza karşı bir öfke duymuyoruz, bizim öfkemiz sizedir.
Hastalarımızla bizi karşı karşıya getiren, usulsüz taleplerin sebebi olan, gereksiz istekleri arttıran, hekim saygınlığını bitirmiş olan mevzuatınıza ve o mevzuatla bizi hastalarımızla karşı karşıya getiren sizleredir öfkemiz.
Sağlık Bakanlığına önerimiz; ”eğer bu kitapçık ve içeriği bir şakadan ibaret değilse” buyurup gelmeleri,  bir günlüğüne çalıştığımız kliniklerde çalışmalarıdır. Sizlere, rahatça oturup su içebileceğiniz, derin nefesler alıp hayaller kurabileceğiniz, öfkemize karşı sessiz kalabileceğiniz ortamı biz sağlayalım ve karşınıza geçip öfkenizi kontrol edebiliyor musunuz, sizler bu önerilerinizi kendiniz hayata geçirebiliyor musunuz görelim istiyoruz.
Sağlıkta şiddeti, sağlık çalışanlarının empati yoksunluğuna bağlayan bu anlayışın bir şaka olduğunu düşünmek istiyoruz.
Bakanlığı, kendi personeli ile empati yapmaya davet ediyoruz.
Sağlık hizmeti verirken yaşanan şiddetin tamamen önlenmesi, Sağlık Bakanlığının asli görevidir. “Sağlıkta Şiddet Terörü” nü yok etmek için gereken önlemleri almamanız, şiddetin fiziksel olarak önüne geçmenin gereğini yapmamanız ve şiddeti engellemek için caydırıcı yasaları çıkarmamanız halinde, biliniz ki bu şiddet elbette size de dönecektir.
Böyle bir durumda size Sessiz kalmayı, derin nefesler almayı, hayal kurmayı önermiyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü