Kamuoyuna ve Meslektaşlarımıza

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza;

Ülkemiz kendi bekası ve vatan savunması için hayati bir operasyon yaparken, İSTAHED olarak devletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız, ülkemizin meşru müdafaa hakkından kaynaklı harekatı destekliyoruz.

Bu dönemde Türk Tabipler Birliği’nin açıklamasının içeriğine katılıp katılmamaktan bağımsız olarak, TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında soruşturma açılmasının, daha vahimi savcılıktan davet usülüyle çağrılabilecekken tüm hekimleri temsil makamındaki kişilerin evlerinden gözaltına alınmalarının ve üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala gözaltının devam etmesinin son derece uygunsuz olduğunu belirtmek istiyoruz. Katılmadığımız fikirler, şok edici tarzda olsa bile özgürce ifade edilebilmelidir. Anayasamızda da yeralan ifade özgürlüğü sadece desteklediğimiz değil, desteklemediğimiz fikirlerin de -açıkça şiddet çağrısı yapmadığı sürece- kısıtlanmamasını, cezalandırılmamasını gerektirir.

Hekimler kanunla kurulan odalarına kendileri sahip çıkmalı, her hekim odasına üye olmalı ve hekimler demokrasinin gereği olarak temsilcilerini seçmeye devam etmelilerdir.

Saygılarımızla.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ