KAMU BİNALARINDAKİ ASM LERİN PROBLEMERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA RAPORUMUZ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED DEN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA EĞİTİM
Sonraki haber
GERİDÖNÜŞÜM VE AŞI- NET

KAMU BİNALARINDAKİ
ASM’LERİN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK İSTAHED ÇALIŞMASI DUYURUSU

 

     İstanbul’un Aile hekimliğine geçişi
ile beraber bir çok sorunlarla ve bir çok muhatapla karşılaştık. Sanal
ASM’ler kira, stopaj ve tadilat sorunları ile uğraşırken, kamu binası
seçen Aile Hekimlerini de sorunlar bekliyordu. Sanal ASM’ler için
raporlar düzenledik. Bakanlık, Müsteşarlık ve Müdürlük nezdinde bu
konuda toplantılar yaptık. Bu konuda (sanal ASM ve Tek hekimli ASM’ler
konusunda) şu sıralar çalışmalarımız devam etmektedir.

     Kamu binalarını seçen ASM’lerin sorunlarını
konuşmak için İl Özel İdare Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Fuat
KANTARCI ile bir randevu ayarladık. 15.02.2012 tarihinde Dernek
başkanımız Turgut ÖZCAN, Yönetim Kurulundan Recep KOÇ ve Pendik İlçe
Temsilcimiz Esra ÜÇÜNCÜOĞLU’nun Fuat bey ile yapılan görüşmede;

 • -İl Özel İdare mülkiyetinde olan 26 adet Aile Sağlığı Merkezinin kira
  bedellerinin belirlenip kira teminine başlandığı,

 • – Bu
  ASM’lerin sadece hekim odalarından kira alınmak üzere ortalama 250TL/ay
  olduğunu,
 • -Kira
  bedellerinde semte göre rayiç belirlemesi yapılmadığını, bina yaşının
  dikkate alındığını,
 • -Kira sözleşmesinde tüm bakım, onarım ve tadilat işlerinin binayı
  kiralayan Aile hekimine ait olduğu ibaresinin bulunduğunu,

 • -Diğer
  ASM’lerin mülkiyetinin Milli Emlak, belediye ve özel şahıs olması
  münasebetiyle İl Özel İdarenin bunların üzerinde hiçbir hakka ve
  inisiyatife sahip olamayacağı

bilgisini aldık.

     Deprem güçlendirme kapsamında tadilat kararı çıkan binaların
tadilatlarının ihalesi ve yürütülmesinden sorumlu birimin İstanbul
Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
 olması sebebiyle Sayın Fuat
Kantarcı’dan bu konuda detaylı bilgi alınamadı. İstanbul Sismik
Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
 ve ASM
tadilatları hakkında yaşanan sorunları görüşmek üzere bu konu ile ilgili
yetkililerden randevu talebinde bulunuldu. En kısa zamanda tadilatlar
konusunu konuşmak üzere bu projenin yetkilileri ile bir araya gelme
kararı alındı.

     Kamu binalarının,
İSTAHED yönetimi olarak belirlediğimiz sorunlar şunlardır;

 1. 1-Henüz
  kira belirlemesi ve ödemesi başlanmamış ASM’lerin kirasının
  belirlenmesinde dikkate alınan kriterler nelerdir ve geçmişe dönük kira
  ödemelerinin tahsilatı nasıl yapılacaktır?
 2. 2-Kiralık kamu binalarının (İl Özel İdare
  ve Milli Emlak) bakım, onarım, tamirat ve tadilatları kim tarafından
  yapılacak  ve belirlenen onarım kriterleri yada maddeleri oluşturulmuş
  mudur?
 3. 3-Tadilat kararı alınan ASM’lerin tadilatları ne zaman başlayıp, ne zaman
  sonuçlanacaktır? Bu konuda Aile Hekimlerine bilgi ne zaman ve nasıl
  verilecektir?

     İSTAHED’in
çözüm önerileri ve yol haritası şunlardır; 

 1. 1-Anayasa Mahkemesinin, bizlerin diğer görevlisi olarak
  tesbiti doğrultusunda, İl özel İdare’nin belirleyeceği kiraların, Kamu
  Konutları Yönetmeliği doğrultusunda belirlenmesi
 2. 2-Kat Mülkiyeti Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği ilgili
  maddelerine dayanarak, demirbaşlara ait bakım, onarım ve tadilatların
  (kalorifer, çatı onarımı, asansör, elektrik tesisatı gibi) mülk sahibi
  (İl özel İdare ve Milli Emlak) tarafından karşılanması.
 3. 3-Tadilatlar için boşaltılması istenen
  ASM’lerde görevli Aile hekimine ihale tamamlandığında boşaltmanın tebliğ
  edilmesi, ihalenin tamamlanması için belirlenen tahmini sürenin ve geri
  dönülebilecek tarihinde tebliğinin yapılması, Aile hekiminin de bu
  süreçte zorluk çıkarmayarak belirlenen süre içinde binayı
  boşaltması, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne göre terk ettiği
  binada yapılan son denetimde hangi gruplandırma üzerinden gider
  alıyorsa, geçici süre ile taşınılan bina da aynı gruplandırma üzerinden
  cari gider ödemesi alması sağlanmalı. 
 4. 4-Kamu binası yerleşimli ASM
  binalarının bir kısmının, Aile hekimliği başladığı ilk dönemlerde İPKB
  tarafından güçlendirme kapsamına alınması ve geçici binalarda hizmet
  vermesi nedeni ile sınıflama mağduriyeti yaşaması sorununa çözüm
  bulunması
 5. 5-Boşaltılan binanın elektrik, su,
  doğalgaz tesisatlarının abonelikleri kapatılmayarak, sözleşmelerin
  süreli olarak durdurulması konusunda AYEDAŞ, İSKİ ve İGDAŞ ile irtibatın
  sağlanması

Bu çözümler eşliğinde yetkililer ile
görüşmelerimiz devam edecektir. Gelişmeleri web sayfamızdan takip
edebilirsiniz.

 

İSTAHED

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü