İSTANBUL TABİP ODASI İLE GÖRÜŞTÜK

İSTAHED Yönetim Kurulu olarak kurumsal görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 10 Ağustos Salı günü ortak çalışma alanları belirlemek adına İstanbul Tabip Odası’nı ziyaret ettik.

İSTAHED Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serkan Özbakış, Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir, Genel Sekreter Dr. Sercan Ahmet Uluç, Sayman Yılmaz Fırat Kaya ve İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selçuk Yılmaz’ın katıldığı toplantıya İTO başkanı Dr. Pınar Saip , Genel Sekreter Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sayman Dr. Güray Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç , TTB Aile Hekimliği Kolu üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu, İTO Aile Hekimliği Komisyonu Üyeleri Dr. Bilge Atlas ve Dr. Saffet Ercan katılmıştır.

Toplantının ana gündemini 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren ve sahada büyük tepki ile karşılanan Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği oluşturdu. Yönetmelik sonrası oluşan ortak endişeler ve süreç içerisinde gerçekleşecek eylem planları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sağlıkta şiddet, bilimsel çalışmalar ve mesleki eğitimler konusunda yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.

Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve Aile Hekimliğinin daha iyiye gidebilmesi için karşılıklı görüşler sunuldu.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçlerde de ortak platformlarda buluşmayı umuyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ