İstanbul Tabip Odası 4 Aralık Eylemini Destekleme Kararı Aldı..!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Tüm Tahlilleri Yaptırmak İstiyorum
Sonraki haber
Şiddete Bir kurban daha verdik..!

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarını hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlaması ve hazırlanan yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerini düşürmeyi, yeni ek görev ve sorumluluklar yüklemeyi öngören ısrarlı politikaları karşısında 4 Aralık 2013 tarihinde iş bırakma eylemi, aynı gün İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yapacağını bildirmiştir.

Odamıza yazılı başvuru yapıp, söz konusu etkinlik için destek talep eden İSTAHED’in çağrısı Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş, 4 Aralık 2013 tarihinde yapılacak eyleme aktif destek verilmesi kararlaştırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın TTB ve diğer sağlık çalışanlarını temsil eden örgütlerin görüş, öneri ve taleplerine kayıtsız kalarak TBMM’ye getirdiği son torba yasayla öğretim görevlisinden, birinci basamak hekimine tüm sağlık çalışanlarının temel haklarını kısıtlayan, emeğini değersizleştiren, mesleki etkinliğini kısıtlayan, öğretim görevlilerini adeta özel hastanelere “pazarlayan”, aile hekimlerine acil nöbet dayatan anlayışa karşı mücadele eden, hakkını arayan tüm sağlık çalışanlarının yapacakları eylemleri destekliyor, bu bağlamda İSTAHED’in 4 Aralık Çarşamba günü yapacağı eylemde kurumsal olarak yer alacağımızı bildiriyor, üyelerimizi bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

İSTAHED’in ilan ettiği 4 Aralık 2013 Programı:
Buluşma yeri ve saati: Zeytinburnu Atatürk Öğrenci Evi önü, 11.00
Basın açıklaması yeri ve saati: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önü, 14.00

http://www.istabip.org.tr/index.php/haberler/3164-aile-hekimlerinin-eylemini-sahipleniyoruz.html

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü