İSTAHED Yönetim Kurulu adına; Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin DEMİR, Genel Sekreter Dr. Senem ÖZŞEHİR, Yönetim Kurulu Üyeleri; Dr. Melisa MENEMENCİOĞLU ve Dr. Mustafa TAMUR Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara’yı makamında ziyaret etti. Kendilerine yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.
İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyeleri tarafından hazırlanan, Aile Hekimliği uygulamasının sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren ‘’Nasıl Bir Aile Hekimliği’’ başlıklı dosyayı, İstanbul’da Aile Hekimliği yapan 1061 hekim tarafından doldurulan Hekim Memnuniyet Anket Çalışmasını ve Çocuk – Ergen Sağlığı İzlem Protokolünün Aile Hekimliği Açısından İş Yükü Analizini Doç. Dr. Fatih Kara Bey’e ilettiler.
İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, güvenli bir ortamda çalışmanın birincil önceliğimiz olduğunu, terör boyutunda bir durum olan “Sağlıkta Şiddet” in kabul edilemez olduğunu yineledi. Güvenli bir çalışma ortamı olmadan sağlık hizmeti verilemeyeceğini belirtti. Ayrıca Aile Hekimliği uygulamasındaki mevzuat eksikliklerine, iş yükünün mevcut kayıtlı nüfusla uygulanabilir olmadığına, ücret ve hak kayıplarına çözüm bulunması gerektiğine, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziksel yapısı ve eksikliklerine, Aile Hekimlerinin izin konusundaki sıkıntılarına değinen Dr Kutbettin Demir, amacımızın daha iyi bir Aile Hekimliği Sistemi içinde daha iyi hekimlik yapabilmek olduğunu söyledi. Her ilde, hatta İstanbul özelinde her ilçede uygulama farklılıkları bulunduğunu, küçük görünen sıkıntıların bazen aile hekimlerinin ana sorunu haline geldiğini, iyi niyetle çoğu konunun düzeltilebileceğini ama sorunların devam ettiğini belirtti.
İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Senem Özşehir, Hizmet İçi Eğitimlerin kalitesinin arttırılması gerektiğini, alanında yetkin isimlerle uygun mekanlarda bilimsel içeriği yüksek uygulamalı eğitimlerin planlamasının ve eğitim ihtiyacının Aile Hekimliği Dernekleriyle fikir alışverişinde bulunularak belirlenmesinin önemli ve gerekli olduğunu belirtti. Son dönemde artan Aşı Karşıtlığına da değinen Özşehir birlikte hareket etmenin önemli olduğunu, bağışıklamanın Birinci Basamaktaki hekimlerin önceliği olduğunu iletti. Ayrıca sağlıkta hizmet kalitesinin düşmemesi için son dönemde ASM giderleri ve personel masraflarının arttığı oranda cari giderlerimize de düzeltme yapılması, zam oranının cari gider oranında olması gerektiğini vurguladı.
Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr Mustafa Tamur gereksiz Sağlık Raporları konusuna değindi, RPT ve gereksiz Sağlık Raporlarının iş yükümüzün büyük bölümünü kapsadığını, bunlar dolayısıyla esas yapmamız gereken işe odaklanamadığımızı belirtti. Negatif performans sisteminin kabul edilemez olduğunu, performans itirazlarında hekimin sözüne güvenilmesi gerektiğini, bir imzası ile 10 gün rapor verebilen, yazdığı ilacı ödenen, yaptığı aşısı kabul edilen, verdiği raporla askere gidilen, verdiği raporla araç kullanilabilen yine verdiği raporla av tüfeği ile ava gidilebilen hekimin “Bu bebeğe ulaşamıyorum” dediğinde bunun yeterli olmamasının kabul edilebilir olmadığını belirtti. İzinler konusuna da değinen Tamur, Aile hekiminin hasta olması, yakınının vefatı hatta gönüllü olarak bir felakete hekim olarak gitmesi halinde ekonomik olarak cezalandırıldığını, vekalet verilmesi zorunlu olan bir izin sisteminin Aile Hekimliği dışında bir yerde bulunmadığını, bunun izin sayılmaması gerektiğini belirtti. Bir çok hastalık konusunda, Bakanlık tarafından eğitim verilip bu hastalıkları birinci basamakta çözmeliyiz denilirken diğer taraftan esas görevlerimizden olan Kronik Hastalık Takibi yaparken kullanmaya gerek duyduğumuz bir çok ilacın SUT kısıtlamalarından dolayı hastalarımız tarafından alınamadığını belirtti.
Dr. Melisa Menemencioğlu, Sağlıkta Şiddetin daha da artmasına neden olan 184 SABİM Şikayet Hattının kapatılması gerektiğini söyledi, yıllarca sistem içinde çalışmış hekimlerin hiç soruşturmayla karşılaşmadığını ancak Aile Hekimliği Uygulamasına geçildikten sonra aynı hekimlerin bir çok soruşturma ve dava ile karşı karşıya kaldığını ekledi. Denetim ekiplerinin hata bulucu değil kaliteyi arttırıcı bir yol izlemeleri gerektiğini gereksiz denetim soruşturma ve cezaların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Halk Sağlığı Müdürü Doç Dr Fatih Kara, ziyaretleri için İSTAHED Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür etti, daha iyi bir Aile Hekimliği için hep birlikte çalışmayı istediğini başarının ekip olmayı başarabilmek ile geleceğini söyledi. Birkaç ay içinde bahsedilen sorunlar konusunda olumlu gelişmeler olacağını belirtti.
Kendilerine yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz, sorunların ve çözümlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü