İSTAHED Yönetim Kurulundan; DEFİN NÖBETLERİ HEM ADELETSİZ HEMDE HUKUKSUZDUR

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
AHBS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Sonraki haber
Şiddet Hız Kesmiyor..!

Değerli
Meslektaşlarımız
Büyükşehir Belediye Kanunu ve Umumi hıfsısıhha kanunları ile Büyükşehir
belediyelerinin sorumluluğuna verilen defin
nöbetlerine,  İSTAHED yönetim gurubu
verilebilecek cezalara rağmen iştirak etmeme kararı almıştır
.
            Aile hekimlerinin görev
tanımında bulunmayan ancak bakanlığın 25. 01. 2013 tarihli yönetmeliği  ile, angarya görev olarak aile
hekimlerine yüklenen  defin nöbetleri , görevinin asıl sorumlusu olan
Büyükşehir belediyeleri genelgeyi fırsat bilerek  çalıştırdıkları
doktorları tamamen görevin dışında tutmuşlardır. İlerleyen dönemlerde İlçe
belediye hekimleri ve TSM hekimleri de hızla nöbet listelerinden çıkarılmış ve
Angarya görev tamamen aile hekimlerinin üzerine yıkılmıştır. 

 Aile hekimliği uygulamasının tüm mevzuatının
takipçisi olan hukuk komisyonumuz ilgili yönetmeliğin ilgili maddelerinin
iptali istemiyle danıştaya dava  açmış  ve verilebilecek ceza puanına rağmen 
defin nöbetlerine İŞTİRAK  ETMEME KARARI
ALMIŞ, alınan bu karar Yönetim gurubumuzca da onanmıştır.

 Değerli
Meslektaşlarımız;
      İstahed Hukuk komisyon üyeleri,
      Denetim yedek ve asil üyeleri,
      Yönetim kurulu yedek ve asil üyeleri,
Her türlü baskıya rağmen DEFİN NÖBETLERİNİ TUTMAYACAK ve HUKUK Mücadelesine
devam edecektir .
        Saygılarımızla


        İSTAHED Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü