İSTAHED tarafından E-Sağlık Daire Başkanlığına Sunulan Rapor

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
THSK Hukuk Müşavirliği Görüşmesinden Notlar…
Sonraki haber
ATAMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

İSTAHED Yönetim Kurulunun Ankara ziyaretinde, E-Sağlık Daire Başkanlığında görüşmeleri sırasında İSTAHED Bilişim Komisyonu Sorumlu YK Üyesi Can AKDUMAN‘ın hazırlayıp, E-Sağlık Daire Başkanı Dr.Ünal Hülür’e sunduğu rapor. Görüşmelerin ayrıntıları bir önceki haberde verilmişti. Önümüzdeki günlerde de E-Sağlık Daire başkanlığı ile Ankara ve İstanbul’da görüşmeler devam edecektir.

 

 

SAĞLIKNET SORUNLARI

1)      KDS ekranındaki kayıtların güncellenmesinin gecikmesi. Sağlık Net sunucuları günde bir kere güncellenirken artık 15 günde bir bakım ve arızalar nedeniyle güncel haline ulaşabilmekteyiz. Bu sahada hem gönderilmiş verilerin kontrol sıkıntısına hem de performans ekranının takip zorluğuna neden olmaktadır. Yaklaşık bir hafta önce sistemde hem gebe sayıları hem de yapılmış işlemlerin sayıları yarı yarıya düşmüştür. KDS dinamik anlık güncellenen bir sisteme dönüştürülmelidir.

 

2)      Aile Hekimleri olarak hastalarımızın kayıtlarını tutmak ve Sağlık.Net sistemine gönderme yükümlüğümüz mevcuttur. Bu görev uyarınca yaptığımız veri gönderim işlemleri için geçmiş 3 aylık veri gönderme izni bizim kayıtlarımızı sadece kendimiz için tutacağımızı ve bakanlığın sağlık istatistikleri için eksiklik yaratacak bu kayıtlara hiçbir zaman sahip olmak istemediğini düşündürmektedir. Biz kendimize yeni atanan bir hastanın sisteme girilmemiş aşılarını, izlemlerini girip göndermek ve bu kayıtları hastaya daha sonra müdahale edecek tüm hekimlerin bilgisine sunmak istiyoruz.

 

3)      Geçmiş 7 güne ait online protokol alım süresi sınırlaması Aile Hekimliği uygulamalarında sadece poliklinik hizmetlerinde kullanılabilirliği olan bir kuraldır. Aile hekimlerinin gebelik tespiti, gebelik sonlandırma, bebek ve çocukların aşılarının ve izlemlerinin girişleri vb. işlemleri AHBS üzerinde yapmaları gerekmektedir. Bu işlemler gerek hekimlerin ve/veya hemşirelerin izinleri gerekse AHBS yazılımlarında mevcut sorunlar ve kayıtlı kişinin başka sağlık kurumlarına başvurması ve hekimin kendisine ulaşımının gecikmesi gibi sebeplerle 7 günlük süreyi aşan işlemler olabilmektedir. Şu anda hiçbir sağlık kurumu Aile Hekimleri kadar güvenilir veriyi SağlıkNet sunucularına gönderememektedir. Aile Hekimi hastasına her koşulda ulaşıp bilgileri alabilmektedir. Şu anki durumla 7 gün sınırlaması uygulanabilir görünmeyip sadece aile hekimlerinin performans itiraz evraklarının katlanarak artışına neden olacak bir uygulama gibi görünmektedir. Yapılmış değişikliklerde sadece bir grup işlemi kapsamaktadır.

 

4)      İstanbul’da görev yapan aile hekimlerinin de diğer illerde görev yapan meslektaşlarımızla ortak yaşadığı en büyük sorunlardan biri de misafir bebek ve çocuk aşılarıdır. Ailenin aşı kartını unutması, gittiği özel kurumların aşıları karta işlememesi vs. gibi özensiz işlemler silsilesi nedeniyle bir çok bebek ve çocuk aşı nedeniyle misafir olarak başvurduğu aile sağlığı merkezlerinden geri gönderilmektedir. Misafir olan bebek ve çocuk hastaların aşı ve izlem bilgilerinin tüm aile hekimlerine açılması gereklidir.

 

5)      Özel sağlık kuruluşlarının aşı ve izlem bilgilerini SağlıkNet’e göndermesi konusunda yaptırımlar uygulanmalıdır. (Örn: Aldıkları Bakanlık malı aşıları SağlıkNet’e karekodlarıyla göndererek sarf göstermeden tekrar aşı verilmemesi)

 

6)      Özellikle SağlıkNet geçişi akabinde hep aybaşı performans kesim dönemlerinde yapılan sunucu bakım ve güncelleme çalışmaları nedeniyle aile hekimlerinin iş yüküne ilave olarak veri gönderimini başarma da bir nevi negatif performans unsuru olarak karşımıza çıkmıştır. Artık her aile hekimi sunucu bakımı düzeyinde bilgisayar bilgisi öğrenmeye zorunlu hale getirilmiştir. Hastalarımızı ve SağlıkNet2 sunucularını ve güncellemelerini takip etmek zorunda bırakılmaktayız. Sunucu bakım ve çalışmaları acil durumlar haricinde hafta sonuna planlanmalıdır.

 

7)      E-Sağlık web sayfası üzerinde son zamanlarda duyurular çok geç yayınlanmaktadır. Sunucular kapalı duruma geldikten yaklaşık 30 dakika sonra bilgi verilmektedir. Bu tip duyuruların daha hızlı ve öncelikli yapılması ayrıca RSS hizmetinin de daha özenli düzenlenmesi gerekmektedir.

 

8)      Gün içerisinde gitmeyen veriler için uğraşmak gayet alışılmış bir hal almıştır. Bu sebepledir ki AHBS yazılımlarına da entegre edilebilecek SağlıkNet Web Servisleri Durumu Servisi bir çok hatayı ve gereksiz çabayı önleyecektir.9)      AHBS firmalarının kullanımına sunulan JİRA uygulamasına benzer web tabanlı  kullanımı kolay bir helpdesk uygulaması ile aile hekimlerinin saglik.gov.tr email adresleri ve bu adrese gönderilen şifre ile giriş yaparak sorunlarını yazılı ortamda takip etmeleri daha uygun olacaktır. E-Sağlık yardım hattına yapılan başvurular konunun muhatabına ulaşana kadar vakit kaybı yaşanmaktadır.

 

10)  SağlıkNet veri alım servisleri mesai saatleri içerisinde genellikle çalışmamaktadır. Hastanın bakanlık kayıtları performans ekranı güncellenmediği için veri gönderimi akabinde sorgulanarak giden veri kontrol edilmektedir. Mesai saatlerinde kesin kayıt,
bakanlık bilgisi sorgulama ve aile hekimi sorgulama servisleri kesintiye uğratılmamalıdır.

 

11)  Kesin kayıtlı hasta alımı yapıldığında yerele alınan ve SağlıkNet’te kesin kayıtlı hasta sayıları arasında farklılıklar olmakta. Bebekler sadece anne TC Kimlik Numarası kullanılarak aile hekimine atanmaktadır. Bu da AHBS de TC Numarası 0 olan kayıtlar olarak görünmektedir. Bu tip atamalarda sistem yenidoğanlara geçici bir TC numarasını kendi üretmeli ve o numara ile aile hekimine atamalıdır. Bebeğin kimliği çıktıktan sonra aile hekimi geçici TC numarasını Yenidoğan TC Güncelleme Servisi ile güncelleyip sanal hasta olmaktan hastasını kurtarmalıdır. Bütün bu süreç içinde SağlıkNet geçici TC Kimlik Numarası ile bu bebeğe yapılan
bütün işlemleri kayıt altına alabilmelidir. (TC Kimlik Numarası kontrol işlemi yapılmamalıdır). Bu şekilde kayıt edilmiş bebekler performanstan muaf olmalıdır.

 

12)  9. aydaki Bebek Çocuk izlemde Hemoglobin gönderimi zorunluluğu henüz Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından kitlerin dağıtılmamış olması sebebiyle ailelerle sıkıntı yaşatmaktadır. Bu kural için erteleme yapılacaktı ancak ileri bir tarihe bırakılmıştı. Halen zorunlu olan bu işlem kaldırılmalıdır.

 

13)  Aile Hekimine atanan bebek ve çocuklarda her zaman anne TC Numarası sistemden gelmemektedir. Bu nedenle daha önceden aile hekimlerine açık olan MERNİS Akrabalık sorgusunun tekrar açılması çok büyük önem arz etmektedir.

 

14)  KKK Kampanya aşısı sırasında oluşan karmaşa nedeniyle 11 ay 10 gün altında yapılan ve SağlıkNet’e gönderilen bütün KKK aşıları kampanya olarak kabul edilmeli ve KDS ye yansıtılmamalıdır.

 

Can AKDUMAN
İSTAHED Bilişim Komisyonu Sorumlu YK Üyesi

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü