İstanbul Aile hekimliği Derneği (İSTAHED ) Yönetim
kurulunun, Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına yüklenen nöbet ve
esnek mesai angaryalarını tartışmak ve ANGARYA’ lara karşı etkinlik planı
oluşturmak amacıyla yapılan çağrısı üzerine; İstanbul Aile Hekimlerinin
katılımıyla ,11/08/2012 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi konferans salonunda
toplantı yapılmıştır.

         Toplantıya katılma duyarlılığını
gösteren meslektaşlarımız, Aile Hekimliği Uygulamasının sona erdirilmesinin
ilanı olan, Angarya Nöbetleri tutmayacakları ve ilgili kanunun yürürlükten
kaldırılması için, tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket
edeceklerini oy birliği  ve kararlılıkla
ifade etmişlerdir.

 

         Toplantı
Karaları:

 

         1-Angarya nöbetlere karşı TTB ve AHEF’in
yapacakları etkinliklere destek verilmesi, 
İTO , AHEF ve il dernekleri ile birlikte çalışmalara devam edilmesine,

 

         2-Aile hekimlerine Aile Sağlığı
Çalışanlarına ANGARYA NÖBET ve ESNEK MESAİ getiren 12/07/2012 gün ve 28351 sayılı
resmi gazetede yayınlanan kanunun yürürlükten kaldırılması için derneğimiz
hukuk bürosu aracılığı ile hukuki
mücadelenin derhal başlatılmasına,

 

         3-Kanun ve yönetmeliklerle
Belediyelerin sorumluluğunda olan Defin Nöbetlerine karşı davalar açılmasına; Aile
Hekimlerine Angarya olarak tutturulan bu nöbetlere yazılı olarak itiraz
edilmesine ve defin nöbetlerinin
tutulmamasına
ve bu konuda mobing uygulamaya çalışan
bürokratların kamuoyuna deşifre edilmesi ve hukuki mücadelenin başlatılmasına,

 

         4-Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet
verdiği İstanbul ilinde Adli Tıp Kurumunun görevi olan ancak Aile Hekimlerine
tutturulan adli nöbetler hakkında dava açılmasına,

 

         5- “Nöbete
Hayır”
pankartı hazırlanmasına ve gerekçeleriyle birlikte ASM’ lere asılmasına,

 

         6- Nöbetleri niçin tutmayacağımızı belirten
deklarasyon dilekçesinin oluşturulmasına ve tüm aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarınca
Sağlık Bakanlığı’na yollanmasına,

 

7- Hazır itiraz maili oluşturulup her gün belli
adreslere atılmasına (sosyal paylaşım sitelerinde; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,
kendi sayfasına,  SBN ye),

 

8- Facebook’da angaryanobetlerehayır
sayfası oluşturulmasına,

 

9- Hastaları bilgilendirmek amacıyla el ilanları,
broşürler hazırlanmasına,

 

10-İSTAHED olarak yaptığımız tüm etkinliklere, İTO ,AHEF
ve il derneklerinin de  davet edilmesine
,tüm il dernekleri ve TTB’ ye , Ankara’ da yürüyüş çağrısı yapılmasına ,

 

11- Acil nöbetleri başlarsa hep beraber nöbet yazılan
ASM’ ye gidilmesine ve nöbetçi meslektaşlarımızın ASM’ de kalmasının, birlikte
yapılacak protesto eylemi ile sağlanmasına karar verilmiştir.

                                                           

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü