İSTAHED Şiddet Çalıştayı Düzenledi

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED Yönetim Kurulu’ndan Ziyaret
Sonraki haber
Vefat ve Başsağlığı: Dr. Süleyman Savat

14 Nisan 2022’de İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) bünyesinde yapılan Sağlıkta Şiddet Çalıştayı İSTAHED yönetim kurulu üyesi ve Hukuk komisyon başkanı Dr. Ali KÖME moderatörlüğünde açılış konuşması ile başladı. Dr. Ali KÖME açılış konuşmasında; çalıştay programının amacı ve yol haritasına değindi.

Katılımcılar arasında bulunan Tıp Hukukunun ülkemizdeki en önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Hakan Hakeri hocamız , Sabancı Üniv. Kültürel çalışmalar programı ve Sosyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu hocamız , Çukurova üniv. Tıp Fak. Aile Hekimliği A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar hocamız ve Aile hekimliği mevzuatı konusunda uzman , İSTAHED Hukuk Danışmanımız Av. Gülümser Uğurlu ile çalıştay gruplarımızı oluşturduk.

Özellikle sosyolojik değerlendirmenin bu çalıştay için olmazsa olmaz olduğunu düşünerek Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu ve Prof. Dr. Ersin Akpınar ile katılımcı aile hekimi arkadaşlarımız ile Sosyolojik Yaklaşım Masasında “şiddetin türleri , sebepleri , olmaması için çözüm önerileri” konuşuldu. Çalıştay Raporumuzda yayınlanmak üzere çok yararlı değerlendirmeler yapıldı.

Hukuk masamızda Prof. Dr. Hakan Hakeri ve Avukatımız Gülümser Uğurlu ile katılımcı aile hekimi arkadaşlarımızla birkaç maddelik öneri ve kanun teklifleri çıkardık.
Ayrıntılarından çalıştay raporumuzda bahsetmek üzere hukuk masasında ;

1 ) ** CMK 231/14 Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan ve sağlık mesleği mensuplarına karşı görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçlarıyla ilgili olarak uygulanmaz. Şeklinde değiştirilmesi gerektiği,

2 ) 5326 Kabahatler Kanunu madde 32 ye ‘’ Başka bir suç oluşturmadığı takdirde; Sağlık Çalışanlarının görevlerini ve çalışma düzenini bozacak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 1000 TL para cezası uygulanır.’’ eklenmesinin uygun olacağı

3 ) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 8.Madde 2.Fıkrasına ‘’Sağlık hizmeti sunumu sırasında meydana gelen şiddet olayının adli veya mülki idari makamlarınca verilen belge ile belgelenmesi durumunda; Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Çalışanlarına şiddet uygulayan kişinin müdürlükçe mevcut aile hekiminden kaydı silinir ve aynı gün içinde mağdur sağlık çalışanının olmadığı başka bir aile sağlığı merkezinde bulunan birime kaydını yapmaması halinde yine müdürlük tarafından kaydı yapılır. Şiddet uygulayan kişinin bir daha mağdur sağlık çalışanının çalıştığı birimin bulunduğu aile sağlığı merkezine tekrar geçişinin önlenmesi sağlanır.’’ olarak değiştirilmesini,

4 ) ‘’Sağlık çalışanlarının görevi nedeniyle ve görevi sırasında yaralanmalarda 10 gün süre ile hapisle tazyik cezası verilmesi.’’ni ,

5 ) Beyaz kod davalarında hastaların aldığı cezalar sonrası “tazminat davası” açılma hakkı unutulmaktadır. Mağdur sağlık çalışanlarının “tazminat hakkı”nı kullanmaları teşvik edilmesinin gerekliliği,

maddeleri görüşülerek çalıştayımız verimli bir şekilde sonlandı. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız çalıştay raporu sahadaki hekim arkadaşlarımızla ve yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

Katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü