İSTAHED SAĞLIK-SEN İLE GÖRÜŞTÜ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE TOPLANTISI
Sonraki haber
SANCAKTEPE’DE İLÇE TOPLANTISI YAPILDI

29.11.2017 tarihinde, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulunun talebiyle, Sağlık Sen 1 No’ lu şube merkezinde Sağlık Sen yetkilileriyle bir araya gelinmiştir. Toplantıya, İSTAHED adına Yönetim Kurulu Başkanımız Kutbettin Demir ve Başkan yardımcımız Serkan Özbakış, Sağlık Sen’in İstanbul’ daki tüm şubeleri adına, İstanbul 1 No’ lu Şube Başkanı Durali Baki ve İstanbul 1 No’ lu Şube Başkan Vekili Zafer Caner katılmıştır.

Toplantıda, ilk olarak İSTAHED Yönetim Kurulu kendisini tanıtmış ve yeni yönetim olarak STK’lara ziyaretlerde bulunduklarını aktarmıştır. Ardından, Başkanımız Kutbettin DEMİR “Kendi çabalarımızla, kendi çözümlerimizle şiddet olaylarını bir noktaya kadar azaltabileceğimizi, ancak bunun yeterli olamayacağını, şiddet olaylarının azalması için, insanın güvenli yaşam hakkı ve sağlıkçıların güvenli ortamda huzurla çalışabilmesi için, etkin ”Sağlıkta Şiddet Yasası” nın çıkması gerektiğini, bunun içinde bütün sağlık çalışanı derneklerinin,sendikaların ve Tabip Odasının birlikte hareket etmesi gerektiğini” belirterek,”İSTAHED olarak , sağlıkta şiddet olaylarının sona ermesi için, bir toplantı düzenleyerek tüm STK’ lara çağrıda bulunacaklarını” belirtmiştir.

Sağlık Sen 1 No’ lu Şube Başkanı Durali Baki, nezaket ziyareti dolayısıyla derneğimize teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “sağlıkta şiddet başta olmak üzere birçok sorunumuzun bulunduğunu, ortak programlarla bu sorunların üstesinden hep beraber gelebileceğimizi, sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu, Sağlık Sen olarak İSTAHED’ in yapacağı çağrıya memnuniyetle icabet edeceklerini ve sağlıkta şiddetin önlenmesi ile ilgili yapılacak toplantılara katkı sunacaklarını” belirtmiştir. Sağlık Sen 1 No’ lu Şube Başkan Vekili Zafer Caner ise, birinci basamakta son zamanlarda yaşanan sıkıntılardan bahsederek, “Sahanın birçok sorununun olduğunu, sağlanacak birliktelikle birlikte sağlıkta şiddet sorununun çözüleceğini, bu birlikteliğin devam ederek diğer sorunların çözümü içinde katkı sağlayabileceğini” söylemiştir.

Tüm sağlık çalışanlarının en önemli sorunun ”Sağlıkta Şiddet” olduğu gerçeğinden hareketle, önümüzdeki süreçte tüm STK’ ların bir araya gelmesi için çağrıda bulunup, bu sürecin hızla yürütüleceğini ve ortak çalışmalar düzenleyeceğimizi belirtiriz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü