İSTAHED İTO İŞ BIRAKMAMA EYLEMİ

Bilindiği
üzere 663 sayılı KHK ye yapılan eklemelerle aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanlarına nöbet yükümlülüğü getirilmiş olup;

İTO ve
İSTAHED olarak ortak bir kararla iş bırakmama eylemliliği ile bu hukuksuz
uygulamaya karşı sesimizi duyurma kararı almıştık.

Şimdiye
kadar,Maltepe,Ümraniye ve Silivri ilçelerinde eylemliliğimizi gerçekleştirdik.


Çarşamba(25.07.2012)
günü Bahçelievler Siyavuşpaşa ASM’de saat 17-19 arası iş bırakmama eylemine
devam kararı alınmış olup,tüm hekim

ve aile
sağlığı elemanlarının katılımını bekliyoruz.


 İSTAHED BAHÇELİEVLER TEMCİLCİLİĞİ

PAYLAŞ