İSTAHED-HSM GÖRÜŞMESİ
İSTAHED yeni YK üyeleri, 12.07.2017 tarihinde İstanbul HSM Müdürü Dr Abdullah Emre GÜNER, Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf TAŞÇI, İHSM Müdür Danışmanı Dr. Alper BİLAL ve Aile Hekimi Uygulama Şube Müdürü Dr. Yeşim ASENA ile tanışma amaçlı bir görüşme gerçekleştirmiştir.
''1.Basamağın gönül işi olduğunu ve sahada çalışanların mutlu olmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu'' vurgulayan HSM Başkanı Dr GÜNER, her iki kurumunda aile hekimliğinin işleyişinin devam etmesi ve ilerlemesi için çalıştığını, müdürlüğün ve aile hekimlerinin karşı karşıya gelmemesi için birlikte çözümler üretileceğini,çözüm bulunamayan konularda karşılıklı iletişimle nedenlerinin saptanması gerektiğinisöylemiştir.
AH uygulamasının ilden ile,ilçeden ilçeye değiştiğini,yetersiz yönetmelikler nedeniyle, kararların hep aile hekimlerinin aleyhinde alındığını söyleyen İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin DEMİR, iletişimin öneminden bahsederek,yapılacak toplantıların düzenli olması gerektiğini çünkü daha önce yapılan toplantılarda, aile hekimleri haklı olsa da yetersiz toplanıldığı için sorunların çözüme kavuşmadığını, bu durumun sahada daha çok sıkıntı yarattığını belirtmiştir.
Tanışma toplantısı olmasına rağmen İSTAHED YK üyeleri,sahanın bazı sorunlarını müdürlük yetkilileri ile paylaşmıştır; Sanal ASM'lerde ASM bulmanın hekimin görevi olmaması gerektiği,yer bulunan ASM'leri uygun koşullara getirebilmek için yapılacak masrafların verilen gider ödeneğine göre fazla olduğunu,bu nedenle fiziki ve yer koşulları tamamlanmamış Asm'lerin tercih edilmeyeceği dolayısıyla hasta sayılarının düşmeyeceği konuşulmuştur.
Sahanın en büyük sıkıntısı olan soğuk zincir kırılmasından bahsedilmiştir.Sağlıklı aşının, çocuğa yapılması için çalışan saglıkçılar,aşıyı korumak için elinden geleni yapmışsa ve elinde olmayan nedenlerden sorun yaşamışsa tanzim yoluna gidilmemesi gerektiği anlatılmıştır.Son zamanlarda soğuk zincir kırılmasında aşı imha kararının TSM'lere bırakılmasının sahada sıkıntı yarattığı çünkü TSM'lerin değerlendirmelerde Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uymadığı,bilimsel verileri yakından takip eden aile hekimlerini bu durumun rahatsız ettiği söylenmiştir.İSTAHED YK olarak bu duruma bir çözüm önerisi müdürlüğe sunulmuştur.Sunulan öneri; ''TSM ve İSTAHED birlikte çalışma grubu oluşturmalı,bilimsel araştırmalar üzerinden giderek soğuk zincir kırılması ve aşı bozulması ile ilgili bir standart oluşturmalıdır.” şeklindedir.Bunun yanında özellikle TSM'lerden gelen denetleme ekipleriyle sorunlar yaşandığı bu sebepten denetleme şekilleri,hakları,denetim mevzuatı ile alakalı denetleme ekipleriyle de İSTAHED'in birlikte çalışma yapması önerilmiştir.Bu önerilere cevaben müdü Dr GÜNER ,bu tarz projelerde yer alacaklarını,bu konuyla alakalı gruplar oluşturulmasını kendi ekibinden istemiştir.
Raporlar konusunda,tek dil olunması gerektiği söylendiğinde; Dr Güner kurum komisyonları ve İSTAHED komisyonlarının bir araya gelmelerini,sık sık toplantılar yapmalarını ve kendisiyle paylaşılmasını istemiştir.
Performans toplantılarına ilçelerde İSTAHED temsilcilerinin katılması gerektiği,çünkü bazı ilçelerde hatalı perfomans redleri olduğu ve bazı TSM'lerde sorun çıktığı söylenmiştir.İSTAHED'in ilçelerde performas toplantısına katılmasında sorun olmaması gerektiğini söyleyen Dr GÜNER hatalı performas redlerine bakılması gerektiğini söylemiştir.İl performans toplantısına İSTAHED'in katılması konusunu değerlendireceklerini belirtmiştir.
Yurt dışı izinlerinin İstanbul'da sıkıntı olduğuyla ilgili soruya,bunun sebebinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kaynaklandığını şu anda izinlerin TSM'lere dilekçe verilerek, yeşil pasaportlular için ilçe sağlıktan,bordo pasaportlular için TSM'lerden alınabileceğini söylemiştir.
İSTAHED YK özellikle bazı ilçelerde hekimlerin HSM'ye iletilmek üzere TSM'ye yolladıkları izin formlarının HSM'ye yollanmadan izin reddi yapıldığını,TSM'nin izin reddi konusunda hukuken hatalı olduğunu,böyle bir hakkının olmadığını,izin reddini TSM'nin yapamayacağını söylemiştir.HSM Başkanı GÜNER ''TSM'lerin iş bilmemesi ya da şahsi kaprisinden dolayı yapılan izin redlerinin kendisine bildirilmesini ve kendisinin konuyla bizzat ilgileneceğini vurgulamıştır.
HSM ile yazışma konusunda en iyi çözümün EYBS ye geçiş olduğu bunun için çalışma yapılması ortak kararına varılmıştır.
Esnek mesai vekaletlerinin sahada sıkıntı yarattığı çözüm olarak; geçici esnek mesai çizelgesi oluşturulmalı önerisine Dr GÜNER,'' Bu durumun uygulama şube ile çözülmesi gerekir. Onlarla görüşerek sorunu çözmeye çalışalım, sizlerle birlikte çözelim'' demiştir.
Cari giderlerin eksik yatması ile ilgili sıkıntı aktarılması üzerine konuyla ilgili bilgi alması için ekibini yönlendirmiştir.
HSM Başkanı Dr Güner,İSTAHED Genel Sekreteri Dr Aslı ÖNCEL'den birlikte çalışmalarını önerdiği komisyonların, toplantı raporlarının kendisine de iletmesini, çözülemeyen sorun var mı bakmak istediğini belirtmiştir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü