İSTAHED-HSM GÖRÜŞMESİ
Yönetim kurulumuzun Halk Sağlığı Müdürlüğümüze yaptığı nezaket ziyareti sırasında aldığımız karar gereği ,HSM şube müdürlerimiz ile derneğimiz arasındaki görüş alışverişini arttırma ,sorunlara birlikte çözüm arama yollarının açılması yönündeki ilk adımımızı bu hafta yaptığımız toplantı ile atmış bulunmaktayız;
20.07.2017 tarihinde İstanbul Halk Sağlığı Müdür Yardımcılarımız Dr. Yusuf Taşçı Ve Dr. Mustafa Hatipoğlu’ nun katılımıyla Aile Hekimlerinin hukuki ve güncel sorunları ile ilgili toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya İSTAHED adına Yönetim Kurulu Üyelerimizden Dr. Mustafa TAMUR , Dr. Şule GÜÇLÜ ŞAKRAK ve Hukuk Komisyonu üyemiz Dr. Sercan Ahmet ULUÇ katılmıştır.
Toplantı önce Derneğimizin bu toplantılardan beklentisi ve devamı konusundaki görüşümüz belirtilmiş ,toplantıda ulaşılan mutabakat konularında, net adımlar atılmasının sahada çalışan arkadaşlarımızı rahatlatacağı belirtilmiştir.
Toplantıda sahadan toplanan verilerle hazırladığımız ve öncelediğimiz 10 ana başlık şu şekildedir:
1- Boş birim cari gider ödemesi
Konu ile ilgili mevzuatta “ Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda , bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri karar defterinin ibrazı üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır” hükmünün yer aldığı ,yine aynı konuda SAĞLIK BAKANLIĞI 19831278/622.2 SAYI Yönetim Karar Defteri Konulu Bakan adına Kurum başkanınca imzalı yazısında da “ Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, birimin giderlerinin Halk Sağlığı Müdürlüğünün döner sermayesinden karşılanabilmesi yönetim karar defterinin ibrazı ile mümkün olacaktır” denmekte olduğu, bu nedenle bu konuda mevzuatın açık olduğu belirtilmiştir.
– Cevap olarak : Bu konudaki mevzuatın açık olduğunun farkında olduklarını, ancak bu tür ödemelerde Sayıştay denetimlerinde sorun yaşama riskinin çok yüksek olması nedeniyle bu riski almak istemediklerini belirttiler. Konu ile ilgili Bakanlıktan görüş yazısı talep ettiklerini dile getirdiler.Mali konularda sadece Aile Hekimliği mevzuatının kendileri için bağlayıcı olmadığı,bu nedenle bu görüş yazısına ihtiyaç duyduklarını belirttiler.
2- Hasta atamaları:
TSM' ler tarafından Aile hekimlerine her hasta kaydedildiğinde ,mail yolu ile hastaların tüm iletişim bilgilerini içeren bilgilendirme yapılmasını, mümkünse ayın 25 ile diğer ayın 3 ü arasında atama yapılmamasını , kayıt yapılırken kişilerin adreslerinin mernisten sorgulanmasını , yabancı uyruklulardan mernis adresi olmayanların atamalarının yapılmaması gerektiği ve ayrıca kayıt formuna kişilerin özellikle performansa tabi konularda bilgilendirme yapılmasını amaçlayan bir yazı eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
– Cevap olarak : TSM 'lere her kayıtta Aile Hekimlerini bilgilendirmeleri konusunda uyarıda bulunacaklarını, mernis adreslerinin kontrolü konusunda da uyarıda bulunacaklarını ,4000 kayıtlı kişi üzerine atama yapılmayacağını bunu uss ce engelleneceğini, ayın son günlerine denk gelen kayıt taleplerinin bekletilebileceğini,böylece sürpriz performans uygulamaları ile karşılaşılmasının önlenebileceğini,gereken duyuruyu yapacaklarını belirttiler. Kayıt formuna kişileri uyarıcı bilgilendirici metinlerin tarafımızca hazırlanması halinde uygun olanları ekleyebileceklerini belirttiler. Metni hazırlayıp kendilerine göndereceğimizi belirttik.
3- İl performans kuruluna İSTAHED ten bir gözetmenin katılması talebinde bulunuldu
– Bu konuyu ilgili birimle konuşup cevabı daha sonra bize ileteceklerini belirttiler, ancak komisyonla dernek arasında ,performans Ret nedenlerini konuşabileceğimiz toplantılar yapılmasını sağlayacaklarını belirttiler.

4- Ziraat bankası ile yaşanan sorunlar :
İmzalanan protokole uygun davranılması için bankaya yazı yazılması talebinde bulunuldu. Özellikle farklı şubelerden para çekildiğinde işlem ücreti kesilmesi , 1500 tl üzeri ATM lerden para çekildiğinde komisyon alınması , EFT havale ücretlerinin hala alınan kişiler olduğu dile getirildi.
– Bu konuda daha öncesinde de bankaya uyarıda bulunduklarını ancak tekrar uyarı yazısı göndereceklerini belirttiler.

5- Bebek dostu sertifikaları ile ilgili problemler:
Hemşiresi olmayan Aile Hekimlerinin bebek dostu olamayacağı ve bu nedenle gruplarının düşürüleceği gibi bir bilgi dolaştığını bunun doğru olup olmadığı soruldu ? bunun bir çok mağduriyete sebep olacağı ve Aile hekiminin hemşiresinin olmamasında Hekimin bir kabahati olmadığı belirtildi. Mevcut sertifikası olanların da tekrar sil baştan bu eğitim programının uygulanmaması gerektiği dile getirildi.
– Hemşiresi olmayanın bebek dostu olamayacağı ve grup düşürülmesi konusunu tartışacaklarını belirttiler. Mevcut sertifikası olanlarla ilgili sadece uzaktan eğitimle yenileme eğitim yapılması konusunda bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler

7- ATS sorunları konuştuk. Sistemin kayıtlar düzenli yapılırsa çalıştığını ,aşı düşmemesi olayının genellikle dışarıda yapılan aşı şeklinde girişten kaynaklandığını, aksine örnek varsa bunun iletileceğini, ancak ATS ile Dolaptaki aşıların sayılarının tutmaması sebepli ,birime aşı verilmemesi diye bir şeyin yapılmayacağı konusunda mutabakata varıldı.
8-İzin kağıdı ile Geçici esnek mesai çizelgesi
Esnek mesai uygulayan yerlerde vekalet alanların mesai kaosunun çözülmesi gerektiği , yemek molası vermeden sınırsız mesailerle karşılaşıldığı,imkansız şekilde aynı kişinin hem kurum içi hem kurum dışı mesaisini yapması istendiği bunun çözümünün de geçici mesai çizelgesi ile olabileceğini belirttik.
Kendileri de bu konuda mevzuattaki ufak tefek olası sıkıntıları aşma yolunu aradıklarını ,önerimizin makul olduğunu hayata geçirilebileceğini belirttiler.
9 -Sağlık raporları
Sağlık Raporlarının bizim için en büyük sorunlardan biri olduğu ,sağlıkta şiddet konusunda en sık sebep olarak karşımıza çıktığı ,gerekli gereksiz her kurumun “git aile hekiminden rapor al” demeyi adet hhaline getirdiği ve buna dair çözüm yollarımızı anlattık.Bizimle hemfikir olduklarını önerilerimizi dikkate alarak ilgili tüm kurumlara ama daha da önemlisi Bakanlığımızın diğer Bakanlıklar aracılığı ile taşra teşkilatlarına uyarılarını yapmasını sağlamak adına da destek olacaklarını, İstanbul sınırı dahilinde Milli Eğitim Müdürlüğü ,Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Müdürlüğü dahil olmak üzere yazıların yazılacağı mevzuatın hatırlatılacağı konusunda ortak karar alındı.İlgili kurumlar ile görüşme de yapabileceklerini belirttiler.
10- Sabim,Bimer şikayet ve soruşturmaları
Yaşadıklarımızı örnekleriyle aktardık.Bu konunun rencide edici boyutlarını anlattık.Sorunları bildiklerini son zamanlarda sıkıntının Sabim kısmında azaldığını buranın i iyi yönetildiğini ve çalışanların eğitiminin iyi olduğunu gün geçtikçe de problemin azaldığını söylediler.
Ancak Bimerde sıkıntı olduğunu, yöneticilerin büyük kısmının sağlıkçı olmaması Ve gelen şikayetlerin süzgeçten geçmeden birimlere gelmesi nedeniyle problem yaşadıklarını çözmeye çalıştıklarını söylediler.
Toplum Sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerini uyaracaklarını eğitimlerin artarak devam edeceğini ,yazışmalarda özenli bir dil kullanılması konusunda da gereğini yapacaklarını belirttiler.

Toplantının sonunda özellikle Yurt Dışı izinler konusunda ciddi sıkıntı çekildiği konun daha önce de konuşulduğu ama hala arkadaşlarımızın HSM ye gelerek izin aldığı İstanbul için bunun eziyet olduğu ve artık EBYS' nin devreye girmesi gerektiğini belirttik.
Bu konuda hemen gereken birimle temas kurulup izinlerin TSM aracılığı ile halledilerek ilçelerde bitirilmesi konusunda gerekenin yapılacağı,EBYS' nin devreye alınması önünde bir engel görmediklerini bunu da araştıracaklarını belirttiler.
Sahanın gücü ve önerileri ile hareket eden İSTAHED gereken tüm iletişim yolları ve hak arama yöntemleri ile Daha İyi Bir Aile Hekimliği için bu görüşmeleri sıklaştırmak çeşitlendirmek ve sonuç alıcı eylemlere dökmek isteğinde ve kararlılığındadır.
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bizleri nazik bir şekilde kabul edip sorunlarımıza ilgiyle ve pozitif yaklaşan Sayın Müdür Yardımcılarımıza Teşekkür ediyoruz.
Birliğimiz Gücümüzdür.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü