İSTAHED BEŞİKTAŞ İLÇE TOPLANTISI YAPILDI

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ESENYURT AİLE HEKİMLERİ BİRARAYA GELDİ
Sonraki haber
PENDİK İLÇE TOPLANTIMIZ YAPILDI

İSTAHED BEŞİKTAŞ İLÇE TOPLANTISI YAPILDI 
İSTAHED Beşiktaş İlçe Başkanımız Dr Özgür Akbaba'nın düzenlediği, Beşiktaş ilçe toplantımız 19.10.2017 tarihinde yapılmıştır.
Toplantıya; İSTAHED Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Dr Kutbettin Demir, Dr Serkan Özbakış, Dr Aslı Öncel, Dr Mustafa Tamur, Dr Selçuk Yılmaz, Dr Melisa Menemencioğlu katılmıştır. Dr Şule Güçlü Şakrak toplantının ilk kısmına katılmıştır.
İSTAHED Beşiktaş İlçe Başkanımız Dr Özgür Akbaba, açılış konuşması yaparak, İSTAHED yeni Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtmıştır.
İSTAHED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Özbakış, kısa bir İSTAHED tanıtım sunumu gerçekleştirmiştir. Ardından, gelecek dönemde Aile Hekimlerini bekleyen sorunlardan bahsetmiştir.Bir çok Aile Hekiminin sorunu olan SABİM ve BİMER şikayetlerinden sorular gelmesi üzerine, İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr Kutbettin Demir söz alarak; “SABİM ve BİMER bir şikayet hattı değil, iletişim hattıdır.Şikayet hattı olarak kullanılmasının önüne geçip, iletişim hattı olduğunu bakanlığa hatırlatmamız gerekir. Islak imza ve dilekçe ile bakanlığa şikayet yazısı olmadan, telefonla kim olduğu belli olmayan şikayetlerin, bizlerden telefon yoluyla ya da yazıyla cevap istenmesi söz konusu olamaz. Ben, bugüne kadar bunların hiç birine cevap yazmadım.Gerekli görülüyorsa, kişiden ıslak imzalı, kimlik bilgilerinin bulunduğu şikayet dilekçesi istenir.Bakanlığın elinde konuyla alakalı  deliller varsa, soruşturma açar,bende gerekli cevabı delillerimle sunarım. Bu işlem ancak bu şekilde yapılır,telefonla şikayet olmaz.” demiştir.
İSTAHED Hukuk Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr Mustafa Tamur, Aile Hekimlerine bir İSTAHED projesi olan “altı üstü bir imza” konusunu anlatarak, raporda dikkat edilmesi gereken hususlar, attığımız imzaların hukuki sorumluluklarından ve sahada raporlar konusunda ortak dil geliştirerek, “sağlıkta şiddet” olaylarını azaltabileceğimizden bahsetmiştir.
 İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr Kutbettin Demir, “saglikta şiddet”olaylarını İSTAHED olarak önemsediklerini, TTB ile ITO toplantısı yaparak bu konuda ilk adımları attıklarını, 2 haftaya kadar tüm STK 'lara çağrıda bulunarak, bir çalışma gurubu oluşturulması için öncü olacaklarını ve uygun ceza yasasının çıkması için çalışma gurubuyla çözümler arayacaklarını söylemiştir.
Son olarak , Dr Mustafa Tamur ve Dr Kutbettin Demir Beşiktaş ilçesindeki Aile Hekimlerinin sorularını yanıtlamıştır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü