İSTAHED-BASIN DANIŞMANI GÖRÜŞMESİ

Örgütlenmesi, aktif komisyonları, başarılı hukuk danışmanlığı, etkin sosyal medya kullanması, gündemi takip etmekte ve gereken tepkiyi vermekte hızlı davranan İSTAHED, 1 Ocak 2018 tarihinde Medya-S Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri ile imzaladığı sözleşmeyle, kurumsal kimliği adına yeni bir adım atarak, ulusal basındaki hak ettiği yeri almaya başlamıştır.
22.02.2018 tarihinde, basın danışmanımız Medya-S Yayıncılık çalışanlarıyla, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyeleri  biraraya  gelmiştir. Toplantıda, İSTAHED’ in ulusal basındaki yeri ve birlikte yapılacak yeni projeler hakkında konuşulmuştur.

PAYLAŞ