İLLER ARASI YER DEĞİŞTİREN AİLE HEKİMLERİNE MÜJDEMİZ VAR!!!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED KOMİSYONLARINA DAVET
Sonraki haber
31 HEKİM, SİSTEMİN KUSURU YÜZÜNDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ “AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ “ HÜKMÜ ESASTIR DEDİ

İller arası yerdeğiştirme kurası ile yerdeğiştiren Aile Hekimleri için kadro nakli, adeta bir yönetmelik savaşına dönmüştü. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği birbiri ile çelişiyordu. Hükümleri hatırlarsak :

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Naklen atama
MADDE 18 – (1) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personel, sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına 15 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başvurarak yerleşebilir. Bu durumda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime aktarılır. Bu şekilde yapılacak naklen atama işlemleri, atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak gerçekleştirilir. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde Personel Dağılım Cetveline göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
İsteğe bağlı yer değiştirme
MADDE 16-
e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.

İdare, iller arası yer değiştiren arkadaşların kadro nakli taleplerinde yukarıda belirttiğimiz kendi Yönetmeliğimizde açık hüküm varken, Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği hükmüne göre işlem tesis edip sözleşme feshi olmadığı sürece bunun telep edilemeyeceğini belirtmekteydi. Tabiki yapılan bu haksız uygulama neticesinde açtığımız dava sonucu, İdare Mahkemesi bizi haklı bularak “Aile hekimliği Uygulama Yönetmeliği esas alınmalı, yani kadro nakli kişinin yeni görev yerinde bir sözleşme dönemi çalıştıktan sonra mevcut çalıştığı yere alınmalı” demişti. İdare bu kararın yanlış olduğunu düşünerek temyiz etmiş, ancak Bölge İdare Mahkemesi de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Hükmü uygulanmalıdır diyen kararı onamıştır .idarenin yaptığı haksız uygulamalardan biri daha bu şekilde mahkemeden dönmüştür.

İSTAHED olarak idarenin yaptığı bu keyfi uygulamalara karşı hiçbir zaman sessiz kalmadık ve kalmamaya devam edeceğiz. Bu durumda olan tüm meslektaşlarımızı dava açmaya ve haklarını aramaya davet ediyoruz.

Türkiye’ de Aile Hekimliği ile ilgili en çok dava kazanan Uğurlu Hukuk Bürosu’ nun değerli avukatlarına ve İSTAHED Hukuk Komisyonu’ muza, bir davanın daha lehimize sonuçlanmasına vesile oldukları için teşekkür ederiz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü