Bildiğiniz
gibi son zamanlarda birimlerimize Halk Sağlığı Müdürlüğü
tarafından “30-65 yaş arası hedef nüfusunuzun kanser
taramasının bildirilmiş hedefler doğrultusunda gerçekleşmemiştir”
denerek savunma adı altında yazılar yollanmakta , şimdiye kadarki
örneklerde gördüğümüz üzere de savunması yeterli görülmeyen
birimlere “Performans dışı işlemlerde Verilen diğer görevleri
yapmamak” fiili işlendiği sonucuna varılarak 10 ceza puanı
uygulanmaktadır.

AHBS
programlarımızda performans dışı onlarca hatta yüzlerce izlem
ve bilgi butonu bulunmaktadır. İdare bu butonların her birini
kendi insiyatifi dahilinde bir soruşturma kapsamına sokmakta ve
ceza puanı uygulamasını işletebilmektedir. Bununla ilgili
idarenin önünde bir engel görünmemektedir. Elimizdeki mevcut
mevzuatın bu nedenle değişmesi gerektiği ve Ceza puanı
uygulamasının iptal edilerek çağın gereklerine uygun başka
yöntemler ve sağlık okuryazarlığının arttırılması ile
hedeflerin tutturulmasının en doğru yöntem olacağını daha önce
de belirtmiştik.

2010
yılından beri sürdürdüğümüz Aile Hekiliğinde şimdiye kadar
yapılmayan bir uygulamaya, HASAM nöbetleri öncesi birdenbire start
verilmesindeki amaç , kanser tarama oranlarını yükseltmek olarak
açıklanamaz.

Bu
konuda üyelerimiz hakkında açılacak her türlü soruşturma ve
verilecek cezalarda yanlarında olacağımız, hukuki platformda
mücadelemize devam edeceğimiz ortadadır.
Bu sebeple
tarafınızdan istenen Savunma konulu ilgili yazılara Derneğimiz
hukuk bürosunca hazırlanmış yanıtı vermenizi, sizleri bağlayıcı
hiçbir cümleye yer vermemenizi rica ederiz.

Bu çağda ceza ile
değil ikna ile gönüllülükle yapılacak işler ancak başarılı
olabilecektir.
Saygılarımızla

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü