Söylüyoruz: Hepimizi Açığa Alın!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ACI KAYBIMIZ
Sonraki haber
BASIN AÇIKLAMASINA DAVET

Giresun’da meydana gelen müessif olay maalesef tüm camiamızı derinden yaralamıştır. Tam da sağlıkta şiddetin had safhaya ulaştığı günlerde, hepimizin şiddetin sebebinin çoğunlukla hastaların hukuksuz taleplerinden geldiğini söylediğimiz günlerde, bu sefer maalesef hukuksuz talebi yapan vatandaşımız zarar görmüştür.

Olay hepimizin polikliniklerde defalarca karşılaştığı sıradanlaşmış bir gerginlik sebebi olan “hastanın kendisi olmadan bir hekimin hasta hakkında işlem yapmasının hem tıbben hem de hukuken suç” olmasının vatandaşça bilinmiyor, bakanlıkça bu konuda yeterince önlem alınmıyor, bilinçlendirme yapılmıyor olmasından kaynaklanmıştır. Bu olayın birçok benzerinde hekim arkadaşlarımız darp edilmiş, hakarete uğramış, yaralanmıştır. Ersin ARSLAN da maalesef benzer bir hukuksuz talebi yerine getirmediğinden katledilmiştir.

Devlet bu müessir olay karşısında vatandaşın refleksi ile hareket etmiş, olayda sadece görevini yapan, hukuka, etiğe ve tıbbi deontoloji nizamnamesine uygun davranmaya gayret gösteren, buna rağmen ısrarlı hukuksuz talebi yerine getirmesi konusunda zorlandığı için olayı güvenlik güçlerine devretme yoluna giden, bu aşamadan itibaren de olayın hiçbir şekilde içinde olmayan hekim arkadaşımızı açığa alarak kendi kurduğu “beyaz kod” sistemini kullanan hekim nezdinde adeta hepimizi cezalandırmıştır.

Beklentimiz hekim arkadaşımızın derhal göreve iadesi ve olası görebileceği zararlar nedeniyle ücretli izin verilmesidir.

Bu olayda hukuka, deontolojiye ve Bakanlığımızın genelgelerine uymakta olan hekimimize ceza verilmesi ile devletimiz sağlıkta şiddeti özendirmektedir. Bakanlığımız hekim arkadaşımızı açığa alarak sağlık çalışanlarının hukuksuz, etik olmayan, hatta vatandaşın sağlığı açısından tehlikesi açık bile olsa tüm taleplerinin yerine getirmesini, hekimlik yapmamasını istemektedir.

Bütün bu olanlara rağmen hekimliği hocalarımızdan öğrendiğimiz şekilde, yasal sınırlar dahilinde, mesleki yeminlerimize sadık kalarak, hukuka, etiğe ve tıbbi deontolojiye uygun olarak, vatandaşlarımızın sağlığına en yüksek katkıyı sağlamak üzere yapmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak:
Bakanlığımızın bir an önce yapılan bu vahim hatadan dönerek, sağlık okuryazarlığı konusundaki eksikliklerini giderip, vatandaşlarımızı kendi sağlıklarının da yararına olarak bu tür konularda net olarak bilgilendirmesini ve en öncelikli olarak da hekim arkadaşımızı derhal göreve iade etmesinin çalışma barışımız açısında tek yol olarak görmekte olduğumuzu, aksi takdirde mesleğini hakkıyla yapmakta olan hekimler olarak kendimizi de açığa alınmış saymak zorunda kalacağımızı bildiririz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü